510 2013 Endringsartikkel 744

Revisjon per 11. des. 2013 kl. 15:55 av Pek (diskusjon | bidrag) (Ny side: = Endringsinformasjon = {| class="wikitable" |- | EndringsID || 744 |- | Forslagsdato || 2013-12-11 14:45:37 |- | Forslagsstiller || Odd Erik Olsen |- | Klassifisering || Kravendring |...)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Endringsinformasjon

EndringsID 744
Forslagsdato 2013-12-11 14:45:37
Forslagsstiller Odd Erik Olsen
Klassifisering Kravendring
Bok 510
Kapittel kap. 8 Lavspent strømforsyning
Avsnitt 2.1 Fordelingssystem pkt. b, underpkt. 2.
Forslagstekst b) 2. Jordfeilbryter skal ikke benyttes for kurser der utkobling av anlegg vil medføre større driftsforstyrrelser i toggangen.

Tilleggskrav: Det skal monteres jordfeilvarsler eller isolasjonsovervåker på strømkursen.

Referansedokumenter

Vurdering av endringen

R - pålitelighet

Eventuelt forbedret.

A - tilgjengelighet

Eventuelt forbedret.

M - vedlikeholdbarhet

Feilsituasjoner blir mer synlige.

S - sikkerhet

Feilsituasjoner blir mer synlige, slik at feilretting kan iverksettes.

L - levetid

Av mindre betydning, eventuell forbedring.

K - kapasitet

Uten betydning.

Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Høringskommentarer

Innstilling fra fagansvarlig

Anbefales.

Dagens tekst:

b) Det skal tas spesielt hensyn til selektivitet mellom ulike vern slik at viktige deler av anlegget ikke berøres av feil i andre anleggsdeler.

  1. Når det må benyttes jordfeilbrytere eller -reléer, skal kun den aktuelle kursen med jordfeil kobles ut.
  2. Jordfeilbryter skal ikke benyttes for kurser der utkobling av anlegg vil medføre større driftsforstyrrelser i toggangen.

Forslag til ny tekst:

b) Det skal tas spesielt hensyn til selektivitet mellom ulike vern slik at viktige deler av anlegget ikke berøres av feil i andre anleggsdeler.

  1. Når det må benyttes jordfeilbrytere eller -reléer, skal kun den aktuelle kursen med jordfeil kobles ut.
  2. Kurser som medfører driftsfostyrrelser i togfremføringen ved utkopling, skal ikke ha jordfeilbrytere, men skal ha enten jordfeilovervåking eller jordfeilvarsler.

Behandling i godkjenningsrådet

Trafikk

Utbygging

Bane

Teknologi

Konklusjon

Endringen gjennomføres/forkastes