510 2015 Endringsartikkel 1294

Endringsinformasjon

EndringsID 1294
Forslagsdato 16.12.2015
Forslagsstiller Strandberg Anders - Klepsland
Klassifisering Kravendring
Bok 510 Felles elektro
Kapittel 5
Avsnitt 2.13
Forslagstekst avsnitt 2.13 d):

Slik jeg leser dette så er det ikke nødvendig å merke jordforbindelser annet enn ved samleskinner og jordelektroder? Er det korrekt?
Alle jordforbindelser bør merkes i begge ender slik at de lettere kan identifiseres.

avsnitt 2.13.1

Bør være et "skal" krav. Ute i felt er det veldig praktisk å raskt kunne identifisere hvilken faggruppe jordingsforbindelsene tillhører.

Referansedokumenter

Vurdering av endringen

R - pålitelighet

Ikke relevant.

A - tilgjengelighet

Ikke relevant.

M - vedlikeholdbarhet

Letter vedlikeholdsarbeid

S - sikkerhet

Ikke relevant.

L - levetid

Ikke relevant.

Ø - økonomi

Ikke relevant.

K - kapasitet

Ikke relevant.

Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Høringskommentarer

Innstilling fra fagansvarlig

Ny tekst til 2.13 d):
d) Jordingsledere er ofte tilstrekkelig identifisert med sin lederisolasjon i gult/grønt.

  1. Der det er terminert flere jordingsledere på samme skinne, skal det suppleres med merking.
  2. Jordingsleder til jordingselektrode skal merkes.
  3. Jordingsleder som er forlagt i rør eller i kanal, bør merkes i endepunktene.
  4. Merkingen utføres med den fargekoden i avsnitt om Merkefarger som er mest relevant.

2.13.1 a)
Endre "kan" til "bør".

Behandling i godkjenningsrådet

Trafikk

Ok --Erik Borgersen (diskusjon) 11. jan. 2016 kl. 09:25 (CET)

Prosjekter

ok--Finn Holom (diskusjon) 7. jan. 2016 kl. 13:14 (CET)

Infrastruktureier

OK--Jens Melsom (diskusjon) 10. jan. 2016 kl. 14:31 (CET)

Teknologi

ok--Tore Telstad (diskusjon) 13. jan. 2016 kl. 11:48 (CET)

Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --