510 2016 Endringsartikkel 1495

Endringsinformasjon

EndringsID 1495
Forslagsdato 12.08.2016
Forslagsstiller Klepsland
Klassifisering Kravendring
Bok 510 Felles elektro
Kapittel 9
Avsnitt 3.2 Jording
Forslagstekst Ny overskrift for avsnitt 3.2: Utjevning i elektrotekniske rom

EN 50310 er endret i 2016, og kravene er noe skjerpet.

Revidert tekst:

3.2 Utjevning i elektrotekniske rom

a) Utjevning: Kabinetter og utstyrsstativ skal utjevnes til rommets hovedjordskinne, se struktur for utjevning i EN 50310 og eventuelt EN 50174-2. Maskeformet utjevning anbefales, f.eks. i forbindelse med støtteben til datagulv.

  1. Utførelse: I stativ med inntil 21 hylleplasser (21 U) skal utjevningslederen være en flertrådet leder (gul/grønn) med minimum 4 mm2.
  2. Utførelse: I stativ med mer enn 21 hylleplasser (21 U) skal utjevningslederen være en flertrådet leder (gul/grønn) med minimum 16 mm2.
  3. Utførelse: Se også Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording.
Referansedokumenter

Vurdering av endringen

R - pålitelighet

mindre forbedring

A - tilgjengelighet

ikke endret

M - vedlikeholdbarhet

ikke endret

S - sikkerhet

ivaretatt

L - levetid

ikke relevant

Ø - økonomi

ikke relevant

K - kapasitet

ikke relevant

Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Høringskommentarer

Innstilling fra fagansvarlig

Anbefalt

Behandling i godkjenningsrådet

Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 22. aug. 2016 kl. 14:02 (CEST)

Prosjekter

ok--Finn Holom (diskusjon) 19. aug. 2016 kl. 15:17 (CEST)

Infrastruktureier

--Jens Melsom (diskusjon) 21. aug. 2016 kl. 11:33 (CEST)OK - JMe -

Teknologi

ok--Tore Telstad (diskusjon) 30. aug. 2016 kl. 15:54 (CEST)

Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --