510 2016 Endringsartikkel 1594

Endringsinformasjon

EndringsID 1594
Forslagsdato 16.11.2016
Forslagsstiller Klepsland
Klassifisering Kravendring
Bok 510 Felles elektro
Kapittel 7 Isolasjonskoordinering
Avsnitt 2.1.2 underpunkt 3 til punkt d)
Forslagstekst Revidert tekst på underpunkt 3 til punkt d): (... kan ==> ... bør)

d) ...

  1. Utførelse: For å begrense risiko for overslag ved bruk av mindre klaringer enn spesifisert i EN 50124-1, bør det benyttes tilleggsbeskyttelse, for eksempel overspenningsavleder eller isolert leder.

I lærebokstekst som umiddelbart følger d), 3, slettes varsel om ventende endring.

Referansedokumenter

Vurdering av endringen

R - pålitelighet

Til det bedre.

A - tilgjengelighet

Til det bedre.

M - vedlikeholdbarhet

Til det bedre.

S - sikkerhet

Uten betydning.

L - levetid

Uten betydning.

Ø - økonomi

Uten betydning.

K - kapasitet

Uten betydning.

Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Endringsforslag 1593.

Høringskommentarer

Innstilling fra fagansvarlig

Anbefalt

Behandling i godkjenningsrådet

Trafikk

OK --Erik Borgersen (diskusjon) 23. jan. 2017 kl. 08:57 (CET)

Prosjekter

ok--Nerbre (diskusjon) 21. jan. 2017 kl. 13:48 (CET)Brede Nermoen 21.01.17

Infrastruktureier

ok--Jens Melsom (diskusjon) 26. jan. 2017 kl. 21:14 (CET)

Teknologi

ok--Tore Telstad (diskusjon) 20. jan. 2017 kl. 13:15 (CET)

Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --