520 2013 Endringsartikkel 570

Revisjon per 11. jun. 2013 kl. 09:26 av Vikmar (diskusjon | bidrag) (nytt krav snøoverbygg)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Endringsinformasjon

EndringsID 570
Forslagsdato 2013-04-19 12:45:36
Forslagsstiller Roy Ramsland
Klassifisering Nytt krav
Bok 520
Kapittel 10
Avsnitt 3
Forslagstekst I rapport "Vurdering av brannsikkerhet i Jernbaneverkets snø overbygg"fra sesember 2012 er det konkludert med følgende på side 3, nest nederste avsnitt:

"Basert på fare og barierevurderingen, befaringer i snøoverbygg, og ved studie av JBVs teknisk regelverk foreslår gruppen at det foretas supplering i JBVs teknisk regelverk. En tilnærming til de krav som gjelder for tunneler er hensiktsmessig. Det foreslås at det innføres et nytt avsnitt i Underbygging/Prosjektering og bygging/snø med bruk av ubrennbare byggematerialer ved nybygg og totalrenovering."

Etter at rapporten ble levert i desember 2012 er det gjort endringer i teknisk regelverk.Tunneler er blitt egen "bok". Om det skal lages egen "bok" for snøoverbygg kan vurderes. Det som er viktig er at foreslåtte endringer blir med i teknisk regelverk, ikke hvor det står!! Rapporten finner dere på Arbeidsstøtte / Arbeidsrom / Arbeidsromskatalog/ Brannsikkerhet. Trenger dere ytterligere opplysninger er det bare å ta kontakt. Roy Ramsland

Referansedokumenter

Vurdering av endringen

R - pålitelighet

A - tilgjengelighet

M - vedlikeholdbarhet

S - sikkerhet

L - levetid

K - kapasitet

Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Høringskommentarer

Innstilling fra fagansvarlig

Behandling i godkjenningsrådet

Trafikk

Utbygging

Bane

Teknologi

Konklusjon

Endringen gjennomføres/forkastes