Forskjell mellom versjoner av «520 2019 Endringsartikkel 2247»

[ukontrollert revisjon][ukontrollert revisjon]
(Innstilling fra fagansvarlig)
m (Innstilling fra fagansvarlig)
Linje 42: Linje 42:
 
Nytt punkt b):
 
Nytt punkt b):
  
b) Ved dimensjonerende hastighet 145 km/t eller høyere skal det vurderes om det er risiko for dynamisk forsterkning av sporvibrasjoner, og ved slik risiko skal mer detaljerte studier gjennomføres. Dersom disse bekrefter at dynamisk forsterkning kan oppstå skal det i prosjekteringen legges inn tiltak som reduserer den dynamiske forsterkningen.
+
b) Ved dimensjonerende hastighet 145 km/t eller høyere skal det vurderes om det er risiko for at det kan oppstå uønsket dynamisk forsterkning av sporvibrasjoner, og ved slik risiko skal mer detaljerte studier gjennomføres. Dersom disse bekrefter at dynamisk forsterkning kan oppstå skal det i prosjekteringen legges inn tiltak som reduserer den dynamiske forsterkningen.
  
# Utførelse: Det anses ikke å være risiko for uønsket dynamisk forsterkning ved bygging av jernbane på stiv undergrunn.
+
# Utførelse: Ved bygging av jernbane på stive jordarter anses det ikke å være risiko for at bølgeforplanting i undergrunnen kan gi uønsket dynamisk forsterkning av sporvibrasjoner.  
  
# Utførelse: Dersom den dimensjonerende hastigheten for banen er større enn v<sub>S</sub> / 1,5 skal mer detaljerte studier gjennomføres. v<sub>S</sub> er skjærbølgehastigheten for sedimentet under den planlagte jernbanefyllingen.
+
# Utførelse: Ved bygging på bløte jordarter skal mer detaljerte studier gjennomføres dersom den dimensjonerende hastigheten for banen er større enn v<sub>S</sub> / 1,5. v<sub>S</sub> er skjærbølgehastigheten for sedimentet under den planlagte jernbanefyllingen.
 +
 
 +
{{lærebokstoff|Erfaringer fra jernbanebygging på bløte jordarter har vist at ved høye hastigheter kan overflatebølger som genereres i undergrunnen av toget gi uønsket dynamisk forsterkning av deformasjonen av skinne-sville-systemet under boggiene. Den dynamiske forsterkningen blir størst dersom toget oppnår samme hastighet som spredningshastigheten av overflatebølgene.}}
  
 
= Behandling i godkjenningsrådet =
 
= Behandling i godkjenningsrådet =

Revisjonen fra 29. jan. 2019 kl. 11:14

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2247
Forslagsdato 28.01.2019
Forslagsstiller Geir Svanø
Klassifisering Nytt krav
Bok 520 Underbygning, prosjektering og bygging
Kapittel 4
Avsnitt Nytt kapittel
Forslagstekst For høghastigheitsbaner fundamentert på blaut grunn kan det oppstå dynamisk forsterking av vibrasjonar når hastigheita nærmar seg ei kritisk grense. Dette blei erfart på Ledsgård etter bygging av X2000-bana mellom Gøteborg og Malmø. Det oppsto store dynamisk forsterking og bana måtte gå med redusert hastigheit inntil grunnforsterking var gjennomførd.

Det svenske Trafikverket har i TK Geo 13 tatt inn handreglar for å vurdere om det er fare for at slike vibrasjonar kan oppstå, i så fall må grundigare vurderingar gjennomførast, og TK Geo 13 gir generelle retningsliner for det.

Jfr kap. 18 «Spårvibrationer» i denne referansen: https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/teknik/Tekniska-dokument/Geoteknik/Gallande-dokument/

Bane NOR bør ta inn i sitt regelverk tilsvarande handreglar , og Trafikverkets reglar kan brukast som modell.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

2.2 A - tilgjengelighet

2.3 M - vedlikeholdbarhet

2.4 S - sikkerhet

2.5 L - levetid og kapasitet

2.6 Ø - økonomi

2.7 K - klima og miljø

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Nytt punkt b) i bok 520 kapittel 4 avsnitt 12 "Vibrasjon og støt":

Nytt punkt b):

b) Ved dimensjonerende hastighet 145 km/t eller høyere skal det vurderes om det er risiko for at det kan oppstå uønsket dynamisk forsterkning av sporvibrasjoner, og ved slik risiko skal mer detaljerte studier gjennomføres. Dersom disse bekrefter at dynamisk forsterkning kan oppstå skal det i prosjekteringen legges inn tiltak som reduserer den dynamiske forsterkningen.

  1. Utførelse: Ved bygging av jernbane på stive jordarter anses det ikke å være risiko for at bølgeforplanting i undergrunnen kan gi uønsket dynamisk forsterkning av sporvibrasjoner.
  1. Utførelse: Ved bygging på bløte jordarter skal mer detaljerte studier gjennomføres dersom den dimensjonerende hastigheten for banen er større enn vS / 1,5. vS er skjærbølgehastigheten for sedimentet under den planlagte jernbanefyllingen.
Erfaringer fra jernbanebygging på bløte jordarter har vist at ved høye hastigheter kan overflatebølger som genereres i undergrunnen av toget gi uønsket dynamisk forsterkning av deformasjonen av skinne-sville-systemet under boggiene. Den dynamiske forsterkningen blir størst dersom toget oppnår samme hastighet som spredningshastigheten av overflatebølgene.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

4.2 Prosjekter

4.3 Infrastruktureier

4.4 Teknologi

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres/forkastes

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --