520 2021 Endringsartikkel 2874

Revisjon per 8. feb. 2021 kl. 17:41 av Svagei (diskusjon | bidrag) (Konklusjon)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2874
Forslagsdato 18.12.2020
Forslagsstiller Geir Svanø
Klassifisering Nytt krav
Bok 520 Underbygning, prosjektering og bygging
Kapittel 6 Banelegeme
Avsnitt 2.3 Forsterkningslag
Forslagstekst Regelverket er ikkje tydeleg på at det er ikkje krav om forsterkingslag på fjellskjering. Det bør skrivast inn noko om dette, samt at det bør leggast eit avrettingslag tilsvarande som i tunnel, med velgradert materiale 22-120 eller 0 -150 mm
Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Regelendringa gjeld bygging av jarnbane på bergskjering, der det idag ikkje går klart fram av regelverket om det skal byggjast med forsterkingslag.

3 Vurdering av endringen

3.1 R - pålitelighet

Endringa rettar opp ein manglande spesifikasjon i regelverket og endrar ikkje påliteligheit.

3.2 A - tilgjengelighet

Spørsmålet har ikkje relevans, endringa påverkar ikkje tilgjengeligheit

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Massar som er lagt ut under formasjonsplan skal ikkje vedlikehaldast

3.4 S - sikkerhet

Det reknast ikkje med at fare kan oppstå ved eventuelle setningar i massane under formasjonsplan og setningspotensialet er lite. Setningar kan kompenserast med vanleg sporjustering.

3.5 L - levetid og kapasitet

Levetid vil vere som for andre oppbyggingar av underbygninga.

3.6 Ø - økonomi

Med dagens krav til oppbygging blir prosjekta påført unødige kostnader. Livsløpskostnadene blir dermed reduserte.

3.7 K - klima og miljø

Endringa gir redusert bruk av knust stein, som er gunstig for CO2-rekneskapen

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Det er foreslått å legge inn eit nytt avsnitt 6.3 , etter modell frå avsnitt 3.2 for Underbygning i tunnel:

6.3 Oppbygging opp til formasjonsplan (FP)

I fjellskjæring stilles det ikke spesifikke krav til tykkelsen av oppbygningen til formasjonsplan. For korte fjellskjæringer mellom fyllinger kan det likevel være hensiktsmessig å etablere et 700 mm "forsterkingslag" for å gi enklere utførelse i anlegg og for å unngå krav til høyere ballastlag på hardt underlag for ei kort strekning.

a) Massene under formasjonsplan (FP) skal bygges opp av gode friksjonsmaterialer, dvs. godt drenerende og frostsikre masser.

b) Graderingen skal ligge innenfor området 0 - 150 mm.

c) Formasjonsplanet skal avrettes med egnet fraksjon.

  1. Merknad: Krav til ballasthøyde for profiler på hardt underlag kommer til anvendelse. (Her settes inn referanse til Bok 530 Kap 10 avsnitt 2.3)
  2. Unntak: Ved oppbyggingshøyde som for forsterkingslag (minimum 700 mm) kan kravene til materialer i forsterkingslag i henhold til (her settes inn referanse til avsnitt 2.3 "Forsterkingslag") anvendes.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 3. feb. 2021 kl. 09:59 (CET)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 1. feb. 2021 kl. 12:37 (CET) ok--Magheg (diskusjon) 3. feb. 2021 kl. 07:04 (CET)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 1. feb. 2021 kl. 22:08 (CET)

5.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 3. feb. 2021 kl. 10:37 (CET)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!