Forskjell mellom versjoner av «521 2016 Endringsartikkel 1314»

(Vurdering av endringen)
(Vurdering av endringen)
Linje 25: Linje 25:
  
 
= Vurdering av endringen =
 
= Vurdering av endringen =
Kontaktstøpt betonghvelv med membran er i direkte kontakt med berget via en membran med bakenforliggende filtduk montert på avrettet bergsikring.  Deretter etableres en 30 cm kontinuerlig uarmert kontaktstøp. Betongstøpens funksjon er å beskytte og å holde membranen på plass. Kontaktstøpen kan ta noe berglast, og det enkelte tunnelprosjekt bør ut fra sine forutsetninger vurdere nivå på permanentsikring.
+
Kontaktstøpt betonghvelv med membran er i direktekontakt med berget via en membran med bakenforliggende filtduk montert på avrettet bergsikring.  Deretter etableres en 30 cm kontinuerlig uarmert kontaktstøp. Betongstøpens funksjon er å beskytte og å holde membranen på plass. Kontaktstøpen kan ta noe berglast, og det enkelte tunnelprosjekt bør ut fra sine forutsetninger vurdere nivå på permanentsikring.
  
 
== R - pålitelighet ==
 
== R - pålitelighet ==

Revisjonen fra 11. jan. 2016 kl. 16:11

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1314
Forslagsdato 11.01.2016
Forslagsstiller Trine Bye Sagen
Klassifisering Nytt krav
Bok 521 Tunneler, prosjektering og bygging
Kapittel 11 Stabilitetssikring
Avsnitt 2 Stabilitetssikring
Forslagstekst Kontaktstøpen bør inngå som en del av permanentsikringen og sterkt redusert volumet av denne. Dette vil bedre økonomien i løsningen. I Norge har man tradisjonelt tatt hensyn til bergmassens selvbærende evne ved fastlegging av sikringsbehov, og vurdert vannsikringsløsningen uavhengig av bergsikringskonstruksjonen.

Forslag til kravtekst:

  • Kontaktstøpt betonghvelv med membran bør inngå som en del av permanentsikringen
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Kontaktstøpt betonghvelv med membran er i direktekontakt med berget via en membran med bakenforliggende filtduk montert på avrettet bergsikring. Deretter etableres en 30 cm kontinuerlig uarmert kontaktstøp. Betongstøpens funksjon er å beskytte og å holde membranen på plass. Kontaktstøpen kan ta noe berglast, og det enkelte tunnelprosjekt bør ut fra sine forutsetninger vurdere nivå på permanentsikring.

2.1 R - pålitelighet

2.2 A - tilgjengelighet

2.3 M - vedlikeholdbarhet

2.4 S - sikkerhet

2.5 L - levetid

2.6 Ø - økonomi

Ved å la kontaktstøpen inngå som en del av permanentsikringen vil man sterkt kunne redusere volumet av denne. Dette vil bedre økonomien i løsningen.

2.7 K - kapasitet

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

4.2 Prosjekter

4.3 Infrastruktureier

4.4 Teknologi

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres/forkastes

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --