Forskjell mellom versjoner av «521 2016 Endringsartikkel 1314»

[ukontrollert revisjon][ukontrollert revisjon]
(Vurdering av endringen)
(Vurdering av endringen)
Linje 28: Linje 28:
  
 
== R - pålitelighet ==
 
== R - pålitelighet ==
 
+
Ingen endring.
  
 
== A - tilgjengelighet ==
 
== A - tilgjengelighet ==
 
+
Ingen endring.
  
 
== M - vedlikeholdbarhet ==
 
== M - vedlikeholdbarhet ==
 
+
Ingen endring.
  
 
== S - sikkerhet ==
 
== S - sikkerhet ==
 
+
Ingen endring.
  
 
== L - levetid ==
 
== L - levetid ==
 
+
Ingen endring.
  
 
== Ø - økonomi ==
 
== Ø - økonomi ==
Linje 46: Linje 46:
  
 
== K - kapasitet ==
 
== K - kapasitet ==
 
+
Ingen endring.
  
 
== Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen ==
 
== Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen ==

Revisjonen fra 11. jan. 2016 kl. 16:12

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1314
Forslagsdato 11.01.2016
Forslagsstiller Trine Bye Sagen
Klassifisering Nytt krav
Bok 521 Tunneler, prosjektering og bygging
Kapittel 11 Stabilitetssikring
Avsnitt 2 Stabilitetssikring
Forslagstekst Kontaktstøpen bør inngå som en del av permanentsikringen og sterkt redusert volumet av denne. Dette vil bedre økonomien i løsningen. I Norge har man tradisjonelt tatt hensyn til bergmassens selvbærende evne ved fastlegging av sikringsbehov, og vurdert vannsikringsløsningen uavhengig av bergsikringskonstruksjonen.

Forslag til kravtekst:

  • Kontaktstøpt betonghvelv med membran bør inngå som en del av permanentsikringen
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Kontaktstøpt betonghvelv med membran er i direktekontakt med berget via en membran med bakenforliggende filtduk montert på avrettet bergsikring. Deretter etableres en 30 cm kontinuerlig uarmert kontaktstøp. Betongstøpens funksjon er å beskytte og å holde membranen på plass. Kontaktstøpen kan ta noe berglast, og det enkelte tunnelprosjekt bør ut fra sine forutsetninger vurdere nivå på permanentsikring.

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring.

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring.

2.4 S - sikkerhet

Ingen endring.

2.5 L - levetid

Ingen endring.

2.6 Ø - økonomi

Ved å la kontaktstøpen inngå som en del av permanentsikringen vil man sterkt kunne redusere volumet av denne. Dette vil bedre økonomien i løsningen.

2.7 K - kapasitet

Ingen endring.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

4.2 Prosjekter

4.3 Infrastruktureier

4.4 Teknologi

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres/forkastes

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --