Forskjell mellom versjoner av «521 2016 Endringsartikkel 1314»

[ukontrollert revisjon][kontrollert revisjon]
(Vurdering av endringen)
(Endret kategori.)
 
(9 mellomliggende revisjoner av 4 brukere er ikke vist)
Linje 25: Linje 25:
  
 
= Vurdering av endringen =
 
= Vurdering av endringen =
Kontaktstøpt betonghvelv med membran er i direktekontakt med berget via en membran med bakenforliggende filtduk montert på avrettet bergsikring.  Deretter etableres en 30 cm kontinuerlig uarmert kontaktstøp. Betongstøpens funksjon er å beskytte og å holde membranen på plass. Kontaktstøpen kan ta noe berglast, og det enkelte tunnelprosjekt bør ut fra sine forutsetninger vurdere nivå på permanentsikring.
+
Kontaktstøpt betonghvelv med membran er i direktekontakt med berget via en membran med bakenforliggende filtduk montert på avrettet bergsikring.  Deretter etableres en 30 cm kontinuerlig uarmert kontaktstøp. Betongstøpens funksjon er å beskytte og å holde membranen på plass. 30 cm kontaktstøp kan virke som en del av bergsikringen, og det enkelte tunnelprosjekt bør ut fra sine forutsetninger vurdere nivå på permanentsikring.
  
 
== R - pålitelighet ==
 
== R - pålitelighet ==
 
+
Ingen endring.
  
 
== A - tilgjengelighet ==
 
== A - tilgjengelighet ==
 
+
Ingen endring.
  
 
== M - vedlikeholdbarhet ==
 
== M - vedlikeholdbarhet ==
 
+
Ingen endring.
  
 
== S - sikkerhet ==
 
== S - sikkerhet ==
 
+
Ingen endring.
  
 
== L - levetid ==
 
== L - levetid ==
 
+
Ingen endring.
  
 
== Ø - økonomi ==
 
== Ø - økonomi ==
Linje 46: Linje 46:
  
 
== K - kapasitet ==
 
== K - kapasitet ==
 
+
Ingen endring.
  
 
== Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen ==
 
== Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen ==
 
+
Rapport vedtatt i Jernbanedirektørens ledermøte: "Jernbanetunneler: Anbefalt konstruksjonsprinsipp".
  
 
== Høringskommentarer ==
 
== Høringskommentarer ==
 +
Forslaget til endring er beskrevet i rapport "Jernbanetunneler: Anbefalt konstruksjonsprinsipp", og har vært på høring internt i Jernbaneverket, til eksterne rådgivere, Statens vegvesen og Trafikverket. Flere påpekte at dette var fornuftig av prosjektene å vurdere om betongstøpen kan inngå som en del av permanentsikringen.
  
 
= Innstilling fra fagansvarlig =
 
= Innstilling fra fagansvarlig =
 +
Anbefales.
 +
 
= Behandling i godkjenningsrådet =
 
= Behandling i godkjenningsrådet =
 
== Trafikk ==
 
== Trafikk ==
 +
ok --[[Bruker:Boer|Erik Borgersen]] ([[Brukerdiskusjon:Boer|diskusjon]]) 13. jan. 2016 kl. 11:07 (CET)
 +
 
== Prosjekter ==
 
== Prosjekter ==
 +
ok--[[Bruker:Fsh|Finn Holom]] ([[Brukerdiskusjon:Fsh|diskusjon]]) 12. jan. 2016 kl. 14:43 (CET)
 +
 
== Infrastruktureier ==
 
== Infrastruktureier ==
 +
OK
 
== Teknologi ==
 
== Teknologi ==
 +
OK
 
== Konklusjon ==
 
== Konklusjon ==
Endringen gjennomføres/forkastes
+
Endringen gjennomføres
[[Kategori:Endringsartikler]]
+
[[Kategori:Behandlede endringsartikler]]
  
 
-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --
 
-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --

Nåværende revisjon fra 27. jan. 2016 kl. 13:38

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1314
Forslagsdato 11.01.2016
Forslagsstiller Trine Bye Sagen
Klassifisering Nytt krav
Bok 521 Tunneler, prosjektering og bygging
Kapittel 11 Stabilitetssikring
Avsnitt 2 Stabilitetssikring
Forslagstekst Kontaktstøpen bør inngå som en del av permanentsikringen og sterkt redusert volumet av denne. Dette vil bedre økonomien i løsningen. I Norge har man tradisjonelt tatt hensyn til bergmassens selvbærende evne ved fastlegging av sikringsbehov, og vurdert vannsikringsløsningen uavhengig av bergsikringskonstruksjonen.

Forslag til kravtekst:

  • Kontaktstøpt betonghvelv med membran bør inngå som en del av permanentsikringen
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Kontaktstøpt betonghvelv med membran er i direktekontakt med berget via en membran med bakenforliggende filtduk montert på avrettet bergsikring. Deretter etableres en 30 cm kontinuerlig uarmert kontaktstøp. Betongstøpens funksjon er å beskytte og å holde membranen på plass. 30 cm kontaktstøp kan virke som en del av bergsikringen, og det enkelte tunnelprosjekt bør ut fra sine forutsetninger vurdere nivå på permanentsikring.

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring.

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring.

2.4 S - sikkerhet

Ingen endring.

2.5 L - levetid

Ingen endring.

2.6 Ø - økonomi

Ved å la kontaktstøpen inngå som en del av permanentsikringen vil man sterkt kunne redusere volumet av denne. Dette vil bedre økonomien i løsningen.

2.7 K - kapasitet

Ingen endring.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Rapport vedtatt i Jernbanedirektørens ledermøte: "Jernbanetunneler: Anbefalt konstruksjonsprinsipp".

2.9 Høringskommentarer

Forslaget til endring er beskrevet i rapport "Jernbanetunneler: Anbefalt konstruksjonsprinsipp", og har vært på høring internt i Jernbaneverket, til eksterne rådgivere, Statens vegvesen og Trafikverket. Flere påpekte at dette var fornuftig av prosjektene å vurdere om betongstøpen kan inngå som en del av permanentsikringen.

3 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefales.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok --Erik Borgersen (diskusjon) 13. jan. 2016 kl. 11:07 (CET)

4.2 Prosjekter

ok--Finn Holom (diskusjon) 12. jan. 2016 kl. 14:43 (CET)

4.3 Infrastruktureier

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --