530 2011 Endringsartikkel 196

Revisjon per 23. des. 2011 kl. 14:04 av Jcs (diskusjon | bidrag) (Rettet skrivefeil)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Endringsinformasjon

EndringsID 196
Forslagsdato 2011-12-20
Forslagsstiller Ronald Hortman
Klassifisering Nytt krav
Bok 530
Kapittel Overbygning/Prosjektering/Sporets_trasé
Avsnitt 3.3.1
Forslagstekst Nye krav til forutsetninger for å kunne bruke sporsperre som dekningsgivende objekt:

Dersom fall mot dekningsgivende objekt overstiger 2 promille skal sporveksel brukes for å gi dekning.

Dersom hastigheten i området det gis dekning for er større enn 40 km/h skal sporveksel brukes for å gi dekning.

Referansedokumenter

Vurdering av endringen

R - pålitelighet

Endringen har ingen betydning for pålitelighet

A - tilgjengelighet

Endringen har ingen betydning for tilgjengelighet

M - vedlikeholdbarhet

Endringen har ingen betydning for vedlikeholdbarhet

S - sikkerhet

Endringen øker sikkerhet da det stilles krav til avledende sporveksel på steder hvor hastighet kan bli større enn hva sporsperre er dimensjonert for

L - levetid

Endringen har ingen betydning for levetid

K - kapasitet

Endringen har ingen betydning for kapasitet

Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Høringskommentarer

Innstilling fra fagansvarlig

Endring klargjør nødvendige bruksbegrensninger for sporsperre.

Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja.

Behandling i godkjenningsrådet

Behandlet i godkjenningsrådet

Konklusjon: Endringen gjennomføres/endringen forkastes