530 2012 Endringsartikkel 373

Revisjon per 20. jun. 2012 kl. 14:06 av Ft (diskusjon | bidrag) (Ny side: = Endringsinformasjon = {| class="wikitable" |- | EndringsID || 373 |- | Forslagsdato || 2012-06-18 12:46:10 |- | Forslagsstiller || Frode Teigen |- | Klassifisering || Kravendring |- | B...)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

1 Endringsinformasjon

EndringsID 373
Forslagsdato 2012-06-18 12:46:10
Forslagsstiller Frode Teigen
Klassifisering Kravendring
Bok 530
Kapittel Sporkonstruksjoner
Avsnitt Sporombygging og nyanlegg
Forslagstekst Det foreslås å fjerne sporkonstruksjoner med tresviller fra tabell 1 - Overbygningskonstruksjoner som skal anvendes ved sporombygging og nyanlegg.

Sporkonstruksjoner med tresviller som i dag er oppført i tabell 1 overføres til tabell 2 - Sporkonstruksjoner som i spesielle tilfeller kan anvendes på kortere strekninger.


Forslaget medfører at man ikke kan bygge nye spor eller fornye spor med tresviller, med unntak av steder med manglende ballasthøyde. Begrunnelse er at kreosotimpregnerte tresviller ikke lenger vil være tilgjengelig etter 2018 og at det i alle tilfeller, med unntak av steder med manglende ballasthøyde, vil være bedre å anvende betongsviller pga stabilitet og miljø. Tresviller for stikkbytte vil fortsatt være tilgjengelig.

Tekst under tabell 2 må muligens tilpasses slik at det åpnes for tresvillekonstruksjoner på baner med høye aksellaster og dårlig ballastlag (altså Ofotbanen).

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

2.2 A - tilgjengelighet

2.3 M - vedlikeholdbarhet

2.4 S - sikkerhet

2.5 L - levetid

2.6 K - kapasitet

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Bruk av tresviller bør begrenses mest mulig ved sporombygging og bygging av nye spor av hensyn til stabilitet, levetid og miljø.

Forslaget er også behandlet i overbygningsforum 20.06. Overbygningsforum støtter forslaget.

3.1 Klar for behandling i godkjenningsrådet

Nei.

4 Behandling i godkjenningsrådet

Endringen gjennomføres/forkastes