530 2012 Endringsartikkel 395

Revisjon per 14. jan. 2013 kl. 00:53 av Ft (diskusjon | bidrag) (Konklusjon)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

1 Endringsinformasjon

EndringsID 395
Forslagsdato 2012-07-04 10:59:19
Forslagsstiller Stein Olav Lundgreen
Klassifisering Nytt krav
Bok 530
Kapittel kap.6
Avsnitt avsnitt 2.2
Forslagstekst Sporkonstruksjon 60 E1 på tresviller med e-clip er tatt fram, men mangler i regelverket.
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Pålitelighet påvirkes ikke av denne endringen

2.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengelighet påvirkes ikke av denne endringen

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Vedlikeholdbarhet påvirkes ikke av endringen. Standard verktøy for Pandrol e-clip anvendes til denne sporkonstruksjonen

2.4 S - sikkerhet

Sikkerhet påvirkes ikke av denne endringen

2.5 L - levetid

Sporkonstruksjonen har lengre levetid enn tilsvarende sporkonstruksjon med betongsviller på steder med redusert ballasttykkelse

2.6 K - kapasitet

Kapasitet påvirkes ikke av denne endringen

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Sporkonstruksjonen muliggjør bruk av 60E1 skinner på kortere strekninger der konstruksjoner medfører begrensninger i ballasthøyde.

Sporkonstruksjonen beskrives under tabell 2, Sporkonstruksjoner som i spesielle tilfeller kan anvendes på kortere strekninger.

3.1 Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Utbygging

ok

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres