530 2013 Endringsartikkel 616

Revisjon per 26. aug. 2013 kl. 08:21 av Ft (diskusjon | bidrag) (Konklusjon)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

1 Endringsinformasjon

EndringsID 616
Forslagsdato 2013-06-25 18:01:56
Forslagsstiller Alf Helge Løhren
Klassifisering Kravendring
Bok 530
Kapittel 5 Sporets trasé
Avsnitt 5.1 Sporavstand på stasjoner
Forslagstekst I tabellteksten til tabell 14 står det: "Minste sporavstander på linjen, eksisterende baner og nye baner - minste krav". Foreslår at "og nye baner - minste krav" sløyfes og at tabell 14 kun gjelder eksisterende baner. Ved bygging av nye baner bør "minste krav" være unødvendig, og dessverre bruker ofte konsulenter "minste krav" enten det er behov for det eller ikke. Det er kun tanke for å redusere utbyggingskostnadene. Imidlertid kan man søke om dispensasjon hvis en sporavstand på 4,40 m som er minste sporavstand for nye baner, normale krav (tabell 13), er vanskelig å få til eller fordyrer prosjektet uforholdsmessig mye.

I og med at "minste krav" for nye baner forsvinner, foreslår jeg også at "normale krav" i tabellteksten til tabell 13 strykes, slik at vi står igjen med en tabell som viser sporavstand på nye baner (tabell 13) og en for eksisterende baner (tabell 14).

Nye baner er også i utgangspunktet nytt spor parallelt med et eksisterende spor, men her kan det bli snakk om å tilpasse sporavstanden til under 4,40 m. Det kan f.eks. vurderes hvis det er forlengelse av et allerede parallelt spor som forlengig av et kryssingsspor. Dette behøver imidlertid ikke nevnes i teknisk regelverk.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Endringen gir en forenkling av regelverket ved at man tar vekk diffrensieringen i minste og normale krav når det gjelder sporavstander (avsnitt Overbygning/Prosjektering/Sporets trasé#Sporavstander). Endringen ble diskutert i OB-forum 2/2013 (sak 34).

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring.

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring.

2.4 S - sikkerhet

Ingen endring.

2.5 L - levetid

Ingen endring.

2.6 K - kapasitet

Ingen endring.

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Teksten til tabellene i avsnitt Overbygning/Prosjektering/Sporets trasé#Sporavstander endres til

Tabell 13: Minste sporavstander1) på linjen, nye baner

Tabell 14: Minste sporavstander1) på linjen, eksisterende baner

(Merknaden (1) beholdes som den er.)

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok

4.2 Utbygging

ok

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

ok

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres