530 2013 Endringsartikkel 750

Revisjon per 13. des. 2013 kl. 15:36 av Ft (diskusjon | bidrag) (Ny side: = Endringsinformasjon = {| class="wikitable" |- | EndringsID || 750 |- | Forslagsdato || 2013-12-13 14:49:21 |- | Forslagsstiller || Frode Teigen |- | Klassifisering || Kravendring |- ...)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

1 Endringsinformasjon

EndringsID 750
Forslagsdato 2013-12-13 14:49:21
Forslagsstiller Frode Teigen
Klassifisering Kravendring
Bok 530
Kapittel Sporkonstruksjoner
Avsnitt 6 - Ballastfritt spor
Forslagstekst Konstruksjonskrav (avsn. 6.2) og Dimensjonerende laster (avsn. 6.4) finnes i dag i en Teknisk spesifikasjon for Ballastfritt spor. Disse to avsnitt bør derfor erstattes med en lenke til den tekniske spesifikasjonen - http://trv.jbv.no/ts/Overbygning/Ballastfri_sporkonstruksjon
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

2.2 A - tilgjengelighet

2.3 M - vedlikeholdbarhet

2.4 S - sikkerhet

2.5 L - levetid

2.6 K - kapasitet

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

4.2 Utbygging

4.3 Bane

4.4 Teknologi

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres/forkastes