530 2014 Endringsartikkel 782

Revisjon per 15. jan. 2014 kl. 16:19 av Skamar (diskusjon | bidrag) (Opprettet endringsartikkel 782 (for Sporets trasé endringer høst 2013))
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

1 Endringsinformasjon

EndringsID 782
Forslagsdato 2014-01-15 15:16:51
Forslagsstiller Maria Skartsæterhagen
Klassifisering Kravendring
Bok 530
Kapittel 5 Sporets trasé
Avsnitt nytt avsnitt
Forslagstekst Foreslår å opprette et eget avsnitt for å samle krav for kurver uten overgangskurver. Disse kravene er i dag spredt rundt i kapitlet:
  • krav til Imaks på 100 mm står i avsnitt 4.3 Hastighet i kurver uten overgangskurver
  • krav til rettlinjet avsnitt mellom motsatte kurver står i avsnitt 3.2.8.1 Sporsløyfer ved dobbeltspor. Det er sannsynlig at kravet om rettlinjet avsnitt ikke kun bør gjelde for sporsløyfer. Kravet bør endres slik at det er tydelig hvilken hastighet som skal benyttes. Det bør også tydeliggjøres hva som er konsekvensen dersom avstandskravet ikke overholdes.
  • krav til rampestigningshastighet står i avsnitt 4.3 Hastighet i kurver uten overgangskurver
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

2.2 A - tilgjengelighet

2.3 M - vedlikeholdbarhet

2.4 S - sikkerhet

2.5 L - levetid

2.6 K - kapasitet

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

4.2 Utbygging

4.3 Bane

4.4 Teknologi

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres/forkastes