530 2014 Endringsartikkel 911

Revisjon per 22. jul. 2014 kl. 13:39 av Skamar (diskusjon | bidrag) (Opprettet endringsartikkel for forslag 911.)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

1 Endringsinformasjon

EndringsID 911
Forslagsdato 2014-07-22 14:28:43
Forslagsstiller Maria Skartsæterhagen
Klassifisering Kravendring
Bok 530
Kapittel 5 Sporets trasé
Avsnitt 3.1 Dimensjonerende parametre -Nye baner og linjeomlegginger
Forslagstekst Det foreslås å øke grenseverdiene for rykk og rampestigningshastighet for nye baner til:
Rampestigningshastighet (dh/dt)
normal minste
35 mm/s 46 mm/s
Rykk / variasjon av manglende overhøyde (dI/dt)
normal minste
50 mm/s 70 mm/s

(Dette forslaget er resultat av en diskusjon i Traséforum angående ønske om mindre strenge krav for rykk og rampestigningshasighet for persontrafikkbaner. Det ble imidlertid ikke funnet noen grunn til å tillate høyere verdier kun for persontrafikkbaner, ettersom både rykk og rampestigningshastighet hovedsaklig har betydning for komfort. Derfor fremsettes forslaget om økte verdier for nye baner generelt.)

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

2.2 A - tilgjengelighet

2.3 M - vedlikeholdbarhet

2.4 S - sikkerhet

2.5 L - levetid

2.6 Ø - økonomi

2.7 K - kapasitet

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

4.2 Utbygging

4.3 Bane

4.4 Teknologi

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres/forkastes