Forskjell mellom versjoner av «530 2015 Endringsartikkel 1035»

[ukontrollert revisjon][ukontrollert revisjon]
m (Vurdering av endringen: Lagt til hvordan kravet ser ut i dag.)
m (Vurdering av endringen)
Linje 29: Linje 29:
 
|}
 
|}
 
= Vurdering av endringen =
 
= Vurdering av endringen =
 +
TSI-en det refereres til har ikke trådt i kraft i Norge ennå, men det vil sannsynligvis skje nokså snart.
 +
 
== Kravet slik det ser ut i dag ==
 
== Kravet slik det ser ut i dag ==
 
a) '''Maksimalt sprang i manglende overhøyde (ΔI<sub>maks</sub>):''' Sprang i manglende overhøyde skal maksimalt være 100 mm.
 
a) '''Maksimalt sprang i manglende overhøyde (ΔI<sub>maks</sub>):''' Sprang i manglende overhøyde skal maksimalt være 100 mm.
Linje 36: Linje 38:
 
a) '''Maksimalt sprang i manglende overhøyde (ΔI<sub>maks</sub>):''' Sprang i manglende overhøyde skal maksimalt være 100 mm for V ≤ 200 km/h, 85 mm for 200 km/h < V ≤ 230 km/h og 25 mm for V > 230 km/h.
 
a) '''Maksimalt sprang i manglende overhøyde (ΔI<sub>maks</sub>):''' Sprang i manglende overhøyde skal maksimalt være 100 mm for V ≤ 200 km/h, 85 mm for 200 km/h < V ≤ 230 km/h og 25 mm for V > 230 km/h.
  
Her er dessuten unntaket for krengetog fjernet.
+
 
 +
Kommentar: Unntaket for krengetog er fjernet.
  
 
== R - pålitelighet ==
 
== R - pålitelighet ==
 +
Ingen endring.
 +
 
== A - tilgjengelighet ==
 
== A - tilgjengelighet ==
 +
Ingen endring.
 +
 
== M - vedlikeholdbarhet ==
 
== M - vedlikeholdbarhet ==
 +
Muligens noe mindre slitasje på spor ved denne endringen.
 +
 
== S - sikkerhet ==
 
== S - sikkerhet ==
 +
Bedret sikkerhet ved å begrense tillatt manglende overhøyde for høye hastigheter: Bogier, hjul og andre komponenter på vognene blir utsatt for store krefter dersom man tillater store sprang i manglende overhøyde også i store hastigheter.
 +
 
== L - levetid ==
 
== L - levetid ==
 +
Muligens en liten økning i levetid.
 +
 
== Ø - økonomi ==
 
== Ø - økonomi ==
 +
Det kan bli noe dyrere å bygge ny bane: Endringen kan kreve at veksler har større radius noen steder blant annet. Forøvrig er det mest på eksisterende baner vi har kurver uten overgangskurver.
 +
 
== K - kapasitet ==
 
== K - kapasitet ==
 +
Ingen endring.
 +
 
== Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen ==
 
== Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen ==
 
== Høringskommentarer ==
 
== Høringskommentarer ==

Revisjonen fra 12. jan. 2015 kl. 15:11

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1035
Forslagsdato 07.01.2015
Forslagsstiller Frode Teigen
Klassifisering Kravendring
Bok 530 Overbygning, prosjektering
Kapittel Sporets Trase
Avsnitt 5 - Kurver uten overgangskurver
Forslagstekst Krav til maksimalt sprang i manglende overhøyde samsvarer ikke med ny TSI Infrastruktur for alle hastighetsområder. Mens TRV har krav til maks 100 mm for alle hastigheter har TSI INF følgende krav:


(a) 130 mm for v ≤ 60 km/h, (b) 125 mm for 60 km/h < v ≤ 200 km/h, (c) 85 mm for 200 km/h < v ≤ 230 km/h (d) 25 mm for v > 230 km/h.

Foreslår å endre krav i TRV for hastigheter over 200 km/h slik at det blir samsvar med ny TSI INF

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

TSI-en det refereres til har ikke trådt i kraft i Norge ennå, men det vil sannsynligvis skje nokså snart.

2.1 Kravet slik det ser ut i dag

a) Maksimalt sprang i manglende overhøyde (ΔImaks): Sprang i manglende overhøyde skal maksimalt være 100 mm.

  1. Unntak: For krengetog tillates 130 mm sprang i manglende overhøyde.

2.2 Ny kravtekst

a) Maksimalt sprang i manglende overhøyde (ΔImaks): Sprang i manglende overhøyde skal maksimalt være 100 mm for V ≤ 200 km/h, 85 mm for 200 km/h < V ≤ 230 km/h og 25 mm for V > 230 km/h.


Kommentar: Unntaket for krengetog er fjernet.

2.3 R - pålitelighet

Ingen endring.

2.4 A - tilgjengelighet

Ingen endring.

2.5 M - vedlikeholdbarhet

Muligens noe mindre slitasje på spor ved denne endringen.

2.6 S - sikkerhet

Bedret sikkerhet ved å begrense tillatt manglende overhøyde for høye hastigheter: Bogier, hjul og andre komponenter på vognene blir utsatt for store krefter dersom man tillater store sprang i manglende overhøyde også i store hastigheter.

2.7 L - levetid

Muligens en liten økning i levetid.

2.8 Ø - økonomi

Det kan bli noe dyrere å bygge ny bane: Endringen kan kreve at veksler har større radius noen steder blant annet. Forøvrig er det mest på eksisterende baner vi har kurver uten overgangskurver.

2.9 K - kapasitet

Ingen endring.

2.10 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.11 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

4.2 Prosjekter

4.3 Infrastruktureier

4.4 Teknologi

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres/forkastes

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --