530 2015 Endringsartikkel 1035

Revisjon per 9. jan. 2015 kl. 16:44 av Skamar (diskusjon | bidrag) (Opprettet endringsartikkel for forslag 1035.)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1035
Forslagsdato 07.01.2015
Forslagsstiller Frode Teigen
Klassifisering Kravendring
Bok 530 Overbygning, prosjektering
Kapittel Sporets Trase
Avsnitt 5 - Kurver uten overgangskurver
Forslagstekst Krav til maksimalt sprang i manglende overhøyde samsvarer ikke med ny TSI Infrastruktur for alle hastighetsområder. Mens TRV har krav til maks 100 mm for alle hastigheter har TSI INF følgende krav:


(a) 130 mm for v ≤ 60 km/h, (b) 125 mm for 60 km/h < v ≤ 200 km/h, (c) 85 mm for 200 km/h < v ≤ 230 km/h (d) 25 mm for v > 230 km/h.

Foreslår å endre krav i TRV for hastigheter over 200 km/h slik at det blir samsvar med ny TSI INF

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

2.2 A - tilgjengelighet

2.3 M - vedlikeholdbarhet

2.4 S - sikkerhet

2.5 L - levetid

2.6 Ø - økonomi

2.7 K - kapasitet

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

4.2 Prosjekter

4.3 Infrastruktureier

4.4 Teknologi

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres/forkastes

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --