530 2015 Endringsartikkel 1035

Revisjon per 12. jan. 2015 kl. 14:53 av Skamar (diskusjon | bidrag) (Vurdering av endringen: Lagt til hvordan kravet ser ut i dag.)

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1035
Forslagsdato 07.01.2015
Forslagsstiller Frode Teigen
Klassifisering Kravendring
Bok 530 Overbygning, prosjektering
Kapittel Sporets Trase
Avsnitt 5 - Kurver uten overgangskurver
Forslagstekst Krav til maksimalt sprang i manglende overhøyde samsvarer ikke med ny TSI Infrastruktur for alle hastighetsområder. Mens TRV har krav til maks 100 mm for alle hastigheter har TSI INF følgende krav:


(a) 130 mm for v ≤ 60 km/h, (b) 125 mm for 60 km/h < v ≤ 200 km/h, (c) 85 mm for 200 km/h < v ≤ 230 km/h (d) 25 mm for v > 230 km/h.

Foreslår å endre krav i TRV for hastigheter over 200 km/h slik at det blir samsvar med ny TSI INF

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 Kravet slik det ser ut i dag

a) Maksimalt sprang i manglende overhøyde (ΔImaks): Sprang i manglende overhøyde skal maksimalt være 100 mm.

  1. Unntak: For krengetog tillates 130 mm sprang i manglende overhøyde.

2.2 Ny kravtekst

a) Maksimalt sprang i manglende overhøyde (ΔImaks): Sprang i manglende overhøyde skal maksimalt være 100 mm for V ≤ 200 km/h, 85 mm for 200 km/h < V ≤ 230 km/h og 25 mm for V > 230 km/h.

Her er dessuten unntaket for krengetog fjernet.

2.3 R - pålitelighet

2.4 A - tilgjengelighet

2.5 M - vedlikeholdbarhet

2.6 S - sikkerhet

2.7 L - levetid

2.8 Ø - økonomi

2.9 K - kapasitet

2.10 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.11 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

4.2 Prosjekter

4.3 Infrastruktureier

4.4 Teknologi

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres/forkastes

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --