530 2016 Endringsartikkel 1489

Revisjon per 7. sep. 2016 kl. 18:00 av Skamar (diskusjon | bidrag) (Opprettet endringsartikkel #1489)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1489
Forslagsdato 04.08.2016
Forslagsstiller Per Herman Sørlie
Klassifisering Kravendring
Bok 530 Overbygning, prosjektering
Kapittel 5 Sporets trasé
Avsnitt 4.1g Dekningsgivende objekt
Forslagstekst Det er i dag to alternativer for dekningsgivende objekt, enten sporsperre eller sporveksel avhengig av hastighet i sporet det skal gis dekning for og fall i sporet der dekningsgivende objekt skal plasseres. Bruk av sporveksel er en kostbar løsning som krever mye plass. De restriktive reglene for bruk av sporsperre betyr at sporveksel i mange tilfeller er eneste alternativ.

Det foreslås å innføre et tredje alternativ, nemlig enkel evt. dobbel tungeanordning. Denne vil ta marginalt større plass enn en sporsperre, bør kunne sikres på en enkel måte og gir sikker avsporing uansett hastighet og tonnasje.

Løsningen er i vanlig bruk i mange land, bl.a Storbritannia og USA.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

2.2 A - tilgjengelighet

2.3 M - vedlikeholdbarhet

2.4 S - sikkerhet

2.5 L - levetid

2.6 Ø - økonomi

2.7 K - kapasitet

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

4.2 Prosjekter

4.3 Infrastruktureier

4.4 Teknologi

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres/forkastes

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --