530 2017 Endringsartikkel 1576

Revisjon per 10. jan. 2017 kl. 11:55 av Ft (diskusjon | bidrag) (Ny side: = Endringsinformasjon = {| class="wikitable" |- | EndringsID || 1576 |- | Forslagsdato || 31.10.2016 |- | Forslagsstiller || Arne Svensøy |- | Klassifisering || Kravendring |- | Bok ||...)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1576
Forslagsdato 31.10.2016
Forslagsstiller Arne Svensøy
Klassifisering Kravendring
Bok 530 Overbygning, prosjektering
Kapittel 6 Ballastfritt spor
Avsnitt 6.1 Anvendelse av ballastfrittt spor
Forslagstekst Siste kulepunkt angir hvordan situasjonen ved 'utsprengning av tunnel med tradisjonelle metoder' kan behandles og at man kan ha 'ikke bundne masser' under det ballastfrie sporet. Jeg tolker imidlertid 'Teknisk spesifikasjon for ballastfri sporkonstruksjon' kap. 4.4. 'Pavements' til å utelukke anvendelse av 'ubundne materialer' idet det står i punkt 4.4.1 'General design rules' at 'Only concrete pavements can be used in the ballastless track system'.

Jeg foreslår derfor primært at siste kulepunkt strykes i sin helhet. Subsidiært kan jeg foreslå modifikasjoner som begrenser bruken av 'ubundne materialer'

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

2.2 A - tilgjengelighet

2.3 M - vedlikeholdbarhet

2.4 S - sikkerhet

2.5 L - levetid

2.6 Ø - økonomi

2.7 K - kapasitet

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

4.2 Prosjekter

4.3 Infrastruktureier

4.4 Teknologi

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres/forkastes

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --