530 2018 Endringsartikkel 1838

Revisjon per 19. jan. 2018 kl. 10:25 av Ft (diskusjon | bidrag) (Ny side: = Endringsinformasjon = {| class="wikitable" |- | EndringsID || 1838 |- | Forslagsdato || 06.09.2017 |- | Forslagsstiller || Frode Teigen |- | Klassifisering || Kravendring |- | Bok || 5…)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1838
Forslagsdato 06.09.2017
Forslagsstiller Frode Teigen
Klassifisering Kravendring
Bok 530 Overbygning, prosjektering
Kapittel Planoverganger/Vedlegg/Planovergangsløsninger
Avsnitt 2.1 Velostrail
Forslagstekst Dagens krav:

"VeloStrail er godkjent for strekningshastighet opp til 80 km/h." bør endres for å tillate høyere hastigheter gjennom VeloStrail planovergangsløsning.

Dokumentasjon er mottatt som viser at reaksjonskraft fra gummielementer som dekker sporrillen er betydelig mindre enn hjulkraft fra minste tillatte aksellast ved togpassering i 120 km/h ved temperatur på - 20 gr.C.

Det er også mottatt kopi av sertifikat som viser at Velo Strail er godkjent for 113 km/h hos Network Rail.

Referansedokumenter

CAE12106_report_20120903.pdf
05477-Full Certificate - velostrail.pdf

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

2.2 A - tilgjengelighet

2.3 M - vedlikeholdbarhet

2.4 S - sikkerhet

2.5 L - levetid

2.6 Ø - økonomi

2.7 K - kapasitet

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

4.2 Prosjekter

4.3 Infrastruktureier

4.4 Teknologi

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres/forkastes

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --