Forskjell mellom versjoner av «530 2019 Endringsartikkel 2181»

[ukontrollert revisjon][kontrollert revisjon]
m (Rettet skrivefeil i angivelsen av kategori)
m (Konklusjon)
 
(20 mellomliggende revisjoner av 9 brukere er ikke vist)
Linje 56: Linje 56:
  
  
Kommentar til krav c)
+
Kommentar til krav d)
 
Regelverket må henvise til testprosedyre som skal benyttes for å dokumentere dette kravet (tørr tilstand og 500 V DC). Dette kan gjøres f. eks ved å henvise til riktig punkt i den tekniske spesifikasjonen.
 
Regelverket må henvise til testprosedyre som skal benyttes for å dokumentere dette kravet (tørr tilstand og 500 V DC). Dette kan gjøres f. eks ved å henvise til riktig punkt i den tekniske spesifikasjonen.
  
Linje 70: Linje 70:
 
* Isolerte skinneskjøter endres til isolerte skjøter
 
* Isolerte skinneskjøter endres til isolerte skjøter
 
* Til b) Nei, dette er et funksjonskrav som ikke er mulig å teste i felt/spor. Teknisk spesifikasjon ivaretar dette kravet.
 
* Til b) Nei, dette er et funksjonskrav som ikke er mulig å teste i felt/spor. Teknisk spesifikasjon ivaretar dette kravet.
* Til c) Dette punktet omhandler plassering av skjøtene, ikke isolasjonsmotstand.
+
* Til d) foreslår henvisning til [[Overbygning/Vedlikehold/Skjøter/Vedlegg/Beskrivelse av kontrollmålinger|Vedlegg/Beskrivelse av kontrollmålinger]] for å utføre test
  
 
Plassering av skjøtene bestemmes i prosjekteringsfasen og krav i pkt b er et funksjonskrav som heller ikke er relevant i forbindelse med bygging. Prosesskoder er ikke en del av TRV og behandles derfor ikke i denne endringsartikkelen.
 
Plassering av skjøtene bestemmes i prosjekteringsfasen og krav i pkt b er et funksjonskrav som heller ikke er relevant i forbindelse med bygging. Prosesskoder er ikke en del av TRV og behandles derfor ikke i denne endringsartikkelen.
 +
 +
 +
Det er kommet inn henvisning til krav i den grå tekstboksen. I utgangspunktet skal det vel bare være forklarende tekst, lærebokstoff, kommentarer og nødvendige definisjoner i de grå tekstboksene. Jeg synes derfor kravhenvisningen bær være en egen setning utenfor tekstboksen.
 +
 +
--[[Bruker:La|Alf Helge Lohren]] ([[Brukerdiskusjon:La|diskusjon]]) 2. sep. 2019 kl. 08:41 (CEST) Det er kommet henvisning til krav i den grå tekstboksen. I utgangspunktet skal det vel bare være forklarende tekst, lærebokstoff, kommentarer og nødvendige definisjoner i de grå tekstboksene. Jeg synes derfor dette burde vært en egen setning utenfor tekstboksen.
 +
 +
FT: Flytter tekst om henvisning til spesifikasjon til eget punkt a)
  
 
= Innstilling fra fagansvarlig =
 
= Innstilling fra fagansvarlig =
Linje 87: Linje 94:
 
Tekst i avsnitt etter endring:
 
Tekst i avsnitt etter endring:
  
{{lærebokstoff|Isolerte skinneskjøter brukes for å dele inn sporet i sporfelter for signalsystemet og for å skille mellom seksjoner i returledningen av kjørestrømmen. Krav til limte isolerte skjøter er gitt i [https://trv.banenor.no/ts/Overbygning/Limte_isolerte_skj%C3%B8ter_med_st%C3%A5llasker Teknisk spesifikasjon - Limte_isolerte_skjøter_med_stållasker]}}
+
{{lærebokstoff|Isolerte skinneskjøter brukes for å dele inn sporet i sporfelter for signalsystemet og for å skille mellom seksjoner i returledningen av kjørestrømmen.}}
  
a) Isolerte skjøter skal danne en forbindelse i skinnestrengen som ikke tillater elektrisk strøm å passere. Isolasjonsevnen skal være så god at skjøten kan isolere kjørestrømmen i alle mulige værforhold. Krav til minimum isolasjonsmotstand for limte isolerte skjøter ved levering og montering i spor er minimum 150 kΩ.  
+
a) Krav til limte isolerte skjøter er gitt i [https://trv.banenor.no/ts/Overbygning/Limte_isolerte_skj%C3%B8ter_med_st%C3%A5llasker Teknisk spesifikasjon - Limte_isolerte_skjøter_med_stållasker]
  
b) Den isolerte skjøten skal kunne motstå de mekaniske belastninger i sporet. I helsveist spor skal skjøten kunne ta opp strekkrefter på min. 1000 kN uten at den åpner seg eller mister isolasjonsevnen.
+
b) Isolerte skjøter skal danne en forbindelse i skinnestrengen som ikke tillater elektrisk strøm å passere. Isolasjonsevnen skal være så god at skjøten kan isolere kjørestrømmen i alle mulige værforhold. Krav til minimum isolasjonsmotstand for limte isolerte skjøter ved levering og montering i spor er minimum 150 kΩ.  
  
c) Se [[Kontaktledning/Prosjektering/Seksjonering#Seksjonsfelt]] for plassering av isolerte skjøter i forbindelse med sugetransformatorer.
+
c) Den isolerte skjøten skal kunne motstå de mekaniske belastninger i sporet. I helsveist spor skal skjøten kunne ta opp strekkrefter på min. 1000 kN uten at den åpner seg eller mister isolasjonsevnen.
 +
 
 +
d) Se [[Kontaktledning/Prosjektering/Seksjonering#Seksjonsfelt]] for plassering av isolerte skjøter i forbindelse med sugetransformatorer.
  
 
'''<big>2.</big>''' Tilføye nytt krav i https://trv.banenor.no/wiki/Overbygning/Bygging/Helsveist_spor#Isolerte_skjøter
 
'''<big>2.</big>''' Tilføye nytt krav i https://trv.banenor.no/wiki/Overbygning/Bygging/Helsveist_spor#Isolerte_skjøter
  
d) Ved montering/innsveising i spor skal isolasjonsmotstand for isolerte skjøter være min. 150 kΩ.
+
e) Ved montering/innsveising i spor skal isolasjonsmotstand for isolerte skjøter være min. 150 kΩ. Isolasjonsmotstand testes i henhold til [[Overbygning/Vedlikehold/Skjøter/Vedlegg/Beskrivelse av kontrollmålinger|Vedlikehold/Skjøter/Vedlegg/Beskrivelse av kontrollmålinger]]
  
 
= Behandling i godkjenningsrådet =
 
= Behandling i godkjenningsrådet =
 
== Trafikk ==
 
== Trafikk ==
 +
ok--[[Bruker:Boer|Erik Borgersen]] ([[Brukerdiskusjon:Boer|diskusjon]]) 4. sep. 2019 kl. 12:11 (CEST)
 +
 
== Prosjekter ==
 
== Prosjekter ==
 +
OK--[[Bruker:Jse|Jse]] ([[Brukerdiskusjon:Jse|diskusjon]]) 2. sep. 2019 kl. 14:12 (CEST)
 +
ok--[[Bruker:Magheg|Magheg]] ([[Brukerdiskusjon:Magheg|diskusjon]]) 3. sep. 2019 kl. 16:32 (CEST)
 +
 
== Infrastruktureier ==
 
== Infrastruktureier ==
 +
For meg er det litt uklart at vi først henviser til tekniske spesifikasjoner, som forteller hvordan limskjøten skal leveres og hva den skal tåle. Siden dette er driftskritisk materiell som kjøpes på rammeavtale, forutsetter jeg at det har vært en oppfølging av produksjonen, og at det ved levering til sentrallager gjøres en mottakskontroll og arkivering av eventuelle individuel dokumentasjon/ testresultater fra produsent. Spørsmålet er da om det er formmålstjenelig å kreve måling av nye innlagte limte skjøter. Jeg synes ikke endringen er tilstrekkelig gjennomarbeidet. --[[Bruker:Nerbre|Nerbre]] ([[Brukerdiskusjon:Nerbre|diskusjon]]) 30. aug. 2019 kl. 15:44 (CEST)
 +
 +
FT: Forslaget innebærer ikke at det blir et krav om at isolerte skjøter <ins>skal måles</ins>, men dersom man ønsker å kontrollere skjøtene før innlegging i spor, hvilket er normalt å gjøre, er det viktig å ha en grenseverdi for å vurdere om skjøten er egnet. Her kan man hverken bruke "fabrikkravet" som er alt for høyt når man måler i felt og heller ikke driftskravet som er alt for lavt. Forslaget vil fjerne den store forvirringen som til nå har eksistert rundt krav til isolerte skjøter ved montering.
 +
OK --[[Bruker:Nerbre|Nerbre]] ([[Brukerdiskusjon:Nerbre|diskusjon]]) 2. sep. 2019 kl. 10:17 (CEST)
 +
 
== Teknologi ==
 
== Teknologi ==
 +
Benytter anledningen til å melde fra at det fra drift hevdes at man avstår fra å gjøre målingene det refereres til, da man erfarer at magneter "brennes"/lysbue og at det er stor usikkerhet omkring metoden som er beskrevet i vedlegget.
 +
OM mulig, så bør dette kvalitetssikres i denne revisjonen.--[[Bruker:Teltor|Tore Telstad]] ([[Brukerdiskusjon:Teltor|diskusjon]]) 3. sep. 2019 kl. 15:12 (CEST)
 +
 +
FT: Kravet er knyttet til kontroll av isolasjonsevne før skjøtene sveises inn i spor. Da vil ikke fare for lysbue eksistere. For kontroll av isolasjonsevne i drift, hvilket denne endringen ikke omfatter, anbefales at det sendes inn eget endringsforslag.
 +
 +
OK --[[Bruker:Jcs|Christopher Schive]] ([[Brukerdiskusjon:Jcs|diskusjon]]) 4. sep. 2019 kl. 17:20 (CEST)
 +
 
== Konklusjon ==
 
== Konklusjon ==
Endringen gjennomføres/forkastes
+
Endringen gjennomføres
[[Kategori:Endringsartikler til kontroll]]
+
[[Kategori:Behandlede endringsartikler]]
  
 
-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --
 
-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --

Nåværende revisjon fra 5. sep. 2019 kl. 12:03

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2181
Forslagsdato 14.11.2018
Forslagsstiller Kristoffer Gravdal
Klassifisering Nytt krav
Bok 530 Overbygning, prosjektering
Kapittel 6
Avsnitt 7.1
Forslagstekst Hva skal/bør minimum isolasjons motstand være i en NY isolert skjøt ?

PS: man legger ikke inn en skjøt som er såvidt over 1k ohm

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Bedre pålitelighet gjennom klare krav til isolasjonsmotstand ved innlegging av nye skjøter

2.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengelighet blir ikke påvirket av endringen

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Vedlikeholdbarhet blir ikke påvirket av endringen

2.4 S - sikkerhet

Sikkerhet blir ikke påvirket av endringen

2.5 L - levetid og kapasitet

Lengre levetid gjennom klare krav til isolasjonsmotstand ved innlegging av nye skjøter. Ingen direkte betydning for kapasitet

2.6 Ø - økonomi

Lavere levetidskostnader

2.7 K - klima og miljø

Klima og miljø blir ikke påvirket av endringen

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

https://trv.banenor.no/ts/Overbygning/Limte_isolerte_skj%C3%B8ter_med_st%C3%A5llasker

2.9 Høringskommentarer

--Barjua (diskusjon) 28. aug. 2019 kl. 14:41 (CEST) 28.08.2019 Vi bør prøve å standardisere begrepene som brukes. I dette forslaget bruker man både "isolerte skinneskjøter" og "isolerte skjøter".

Kommentar til krav b) Skal alle ferdigmontert isolerte skinneskjøter testes ut på sporet for å dokumentere at de oppfyller kravet? Regelverket må henvise til testprosedyre som skal benyttes for å teste at den ferdigmontert isolerte skinneskjøten kan ta 1000kN. Dette kan gjøres f. eks ved å henvise til riktig punkt i den tekniske spesifikasjonen.


Kommentar til krav d) Regelverket må henvise til testprosedyre som skal benyttes for å dokumentere dette kravet (tørr tilstand og 500 V DC). Dette kan gjøres f. eks ved å henvise til riktig punkt i den tekniske spesifikasjonen.

Kommentar til RAMS-vurdering: bedre pålitelighet vil medføre bedre tilgjengelighet.

Krav b) og c) gjelder bygging og bør derfor tas inn i regelverket for bygging. F. eks under "Overbygning/Bygging/Regler for bygging"

Prosesskodene må også oppdateres.


Svar fra fagansvarlig:

  • Isolerte skinneskjøter endres til isolerte skjøter
  • Til b) Nei, dette er et funksjonskrav som ikke er mulig å teste i felt/spor. Teknisk spesifikasjon ivaretar dette kravet.
  • Til d) foreslår henvisning til Vedlegg/Beskrivelse av kontrollmålinger for å utføre test

Plassering av skjøtene bestemmes i prosjekteringsfasen og krav i pkt b er et funksjonskrav som heller ikke er relevant i forbindelse med bygging. Prosesskoder er ikke en del av TRV og behandles derfor ikke i denne endringsartikkelen.


Det er kommet inn henvisning til krav i den grå tekstboksen. I utgangspunktet skal det vel bare være forklarende tekst, lærebokstoff, kommentarer og nødvendige definisjoner i de grå tekstboksene. Jeg synes derfor kravhenvisningen bær være en egen setning utenfor tekstboksen.

--Alf Helge Lohren (diskusjon) 2. sep. 2019 kl. 08:41 (CEST) Det er kommet henvisning til krav i den grå tekstboksen. I utgangspunktet skal det vel bare være forklarende tekst, lærebokstoff, kommentarer og nødvendige definisjoner i de grå tekstboksene. Jeg synes derfor dette burde vært en egen setning utenfor tekstboksen.

FT: Flytter tekst om henvisning til spesifikasjon til eget punkt a)

3 Innstilling fra fagansvarlig

Krav til isolasjonsmotstand er i dag regulert i Teknisk spesifikasjon for limte isolerte skjøter med stållasker. Her er det angitt krav til isolasjonsmotstand i fabrikk (30 MΩ tørr / 200 kΩ våt). Det er også her gitt krav til minimum isolasjonsmotstand ved levering - 150 kΩ.

På bakgrunn av dette er det rimelig å sette 150 kΩ som minimum isolasjonsmotstand ved innlegging av nye isolerte skjøter.

Følgende endringer anbefales utført:

1. I https://trv.banenor.no/wiki/Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner#Formål_og_krav_4:

Erstatte tekst: "Skjøtens motstand skal være min. 0,5 MΩ." med : Krav til isolasjonsmotstand for limte isolerte skjøter er gitt i Teknisk spesifikasjon for limte isolerte skjøter med stållasker.

Tekst i avsnitt etter endring:

Isolerte skinneskjøter brukes for å dele inn sporet i sporfelter for signalsystemet og for å skille mellom seksjoner i returledningen av kjørestrømmen.

a) Krav til limte isolerte skjøter er gitt i Teknisk spesifikasjon - Limte_isolerte_skjøter_med_stållasker

b) Isolerte skjøter skal danne en forbindelse i skinnestrengen som ikke tillater elektrisk strøm å passere. Isolasjonsevnen skal være så god at skjøten kan isolere kjørestrømmen i alle mulige værforhold. Krav til minimum isolasjonsmotstand for limte isolerte skjøter ved levering og montering i spor er minimum 150 kΩ.

c) Den isolerte skjøten skal kunne motstå de mekaniske belastninger i sporet. I helsveist spor skal skjøten kunne ta opp strekkrefter på min. 1000 kN uten at den åpner seg eller mister isolasjonsevnen.

d) Se Kontaktledning/Prosjektering/Seksjonering#Seksjonsfelt for plassering av isolerte skjøter i forbindelse med sugetransformatorer.

2. Tilføye nytt krav i https://trv.banenor.no/wiki/Overbygning/Bygging/Helsveist_spor#Isolerte_skjøter

e) Ved montering/innsveising i spor skal isolasjonsmotstand for isolerte skjøter være min. 150 kΩ. Isolasjonsmotstand testes i henhold til Vedlikehold/Skjøter/Vedlegg/Beskrivelse av kontrollmålinger

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 4. sep. 2019 kl. 12:11 (CEST)

4.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 2. sep. 2019 kl. 14:12 (CEST) ok--Magheg (diskusjon) 3. sep. 2019 kl. 16:32 (CEST)

4.3 Infrastruktureier

For meg er det litt uklart at vi først henviser til tekniske spesifikasjoner, som forteller hvordan limskjøten skal leveres og hva den skal tåle. Siden dette er driftskritisk materiell som kjøpes på rammeavtale, forutsetter jeg at det har vært en oppfølging av produksjonen, og at det ved levering til sentrallager gjøres en mottakskontroll og arkivering av eventuelle individuel dokumentasjon/ testresultater fra produsent. Spørsmålet er da om det er formmålstjenelig å kreve måling av nye innlagte limte skjøter. Jeg synes ikke endringen er tilstrekkelig gjennomarbeidet. --Nerbre (diskusjon) 30. aug. 2019 kl. 15:44 (CEST)

FT: Forslaget innebærer ikke at det blir et krav om at isolerte skjøter skal måles, men dersom man ønsker å kontrollere skjøtene før innlegging i spor, hvilket er normalt å gjøre, er det viktig å ha en grenseverdi for å vurdere om skjøten er egnet. Her kan man hverken bruke "fabrikkravet" som er alt for høyt når man måler i felt og heller ikke driftskravet som er alt for lavt. Forslaget vil fjerne den store forvirringen som til nå har eksistert rundt krav til isolerte skjøter ved montering. OK --Nerbre (diskusjon) 2. sep. 2019 kl. 10:17 (CEST)

4.4 Teknologi

Benytter anledningen til å melde fra at det fra drift hevdes at man avstår fra å gjøre målingene det refereres til, da man erfarer at magneter "brennes"/lysbue og at det er stor usikkerhet omkring metoden som er beskrevet i vedlegget. OM mulig, så bør dette kvalitetssikres i denne revisjonen.--Tore Telstad (diskusjon) 3. sep. 2019 kl. 15:12 (CEST)

FT: Kravet er knyttet til kontroll av isolasjonsevne før skjøtene sveises inn i spor. Da vil ikke fare for lysbue eksistere. For kontroll av isolasjonsevne i drift, hvilket denne endringen ikke omfatter, anbefales at det sendes inn eget endringsforslag.

OK --Christopher Schive (diskusjon) 4. sep. 2019 kl. 17:20 (CEST)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --