Forskjell mellom versjoner av «530 2019 Endringsartikkel 2181»

[ukontrollert revisjon][ukontrollert revisjon]
(Ny side: = Endringsinformasjon = {| class="wikitable" |- | EndringsID || 2181 |- | Forslagsdato || 14.11.2018 |- | Forslagsstiller || Kristoffer Gravdal |- | Klassifisering || Nytt krav |- | Bok…)
 
m (Innstilling fra fagansvarlig)
Linje 54: Linje 54:
 
På bakgrunn av dette er det rimelig å sette 150 kΩ som minimum isolasjonsmotstand ved innlegging av nye isolerte skjøter.
 
På bakgrunn av dette er det rimelig å sette 150 kΩ som minimum isolasjonsmotstand ved innlegging av nye isolerte skjøter.
  
Følgende endringer utføres:
+
Følgende endringer anbefales utført:
I https://trv.banenor.no/wiki/Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner#Formål_og_krav_4:
+
 
 +
1. I https://trv.banenor.no/wiki/Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner#Formål_og_krav_4:
  
 
Erstatte tekst: "Skjøtens motstand skal være min. 0,5 MΩ." med : Krav til isolasjonsmotstand for limte isolerte skjøter er gitt i Teknisk spesifikasjon for limte isolerte skjøter med stållasker.
 
Erstatte tekst: "Skjøtens motstand skal være min. 0,5 MΩ." med : Krav til isolasjonsmotstand for limte isolerte skjøter er gitt i Teknisk spesifikasjon for limte isolerte skjøter med stållasker.
 +
 +
Tekst i avsnitt etter endring:
 +
 +
{{lærebokstoff|Isolerte skinneskjøter brukes for å dele inn sporet i sporfelter for signalsystemet og for å skille mellom seksjoner i returledningen av kjørestrømmen.}}
 +
 +
a) Isolerte skinneskjøter skal danne en forbindelse i skinnestrengen som ikke tillater elektrisk strøm å passere. Isolasjonsevnen skal være så god at skjøten kan isolere kjørestrømmen i alle mulige værforhold. Krav til isolasjonsmotstand for limte isolerte skjøter er gitt i [https://trv.banenor.no/ts/Overbygning/Limte_isolerte_skj%C3%B8ter_med_st%C3%A5llasker Teknisk spesifikasjon - Limte_isolerte_skjøter_med_stållasker]
 +
 +
b) Den isolerte skjøten skal kunne motstå de mekaniske belastninger i sporet. I helsveist spor skal skjøten kunne ta opp strekkrefter på min. 1000 kN uten at den åpner seg eller mister isolasjonsevnen.
 +
 +
c) Se [[Kontaktledning/Prosjektering/Seksjonering#Seksjonsfelt]] for plassering av isolerte skjøter i forbindelse med sugetransformatorer.
  
 
Tilføye nytt krav i https://trv.banenor.no/wiki/Overbygning/Bygging/Helsveist_spor#Isolerte_skjøter
 
Tilføye nytt krav i https://trv.banenor.no/wiki/Overbygning/Bygging/Helsveist_spor#Isolerte_skjøter

Revisjonen fra 11. jul. 2019 kl. 13:11

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2181
Forslagsdato 14.11.2018
Forslagsstiller Kristoffer Gravdal
Klassifisering Nytt krav
Bok 530 Overbygning, prosjektering
Kapittel 6
Avsnitt 7.1
Forslagstekst Hva skal/bør minimum isolasjons motstand være i en NY isolert skjøt ?

PS: man legger ikke inn en skjøt som er såvidt over 1k ohm

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Bedre pålitelighet gjennom klare krav til isolasjonsmotstand ved innlegging av nye skjøter

2.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengelighet blir ikke påvirket av endringen

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Vedlikeholdbarhet blir ikke påvirket av endringen

2.4 S - sikkerhet

Sikkerhet blir ikke påvirket av endringen

2.5 L - levetid og kapasitet

Lengre levetid gjennom klare krav til isolasjonsmotstand ved innlegging av nye skjøter. Ingen direkte betydning for kapasitet

2.6 Ø - økonomi

Lavere levetidskostnader

2.7 K - klima og miljø

Klima og miljø blir ikke påvirket av endringen

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

https://trv.banenor.no/ts/Overbygning/Limte_isolerte_skj%C3%B8ter_med_st%C3%A5llasker

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Krav til isolasjonsmotstand er i dag regulert i Teknisk spesifikasjon for limte isolerte skjøter med stållasker. Her er det angitt krav til isolasjonsmotstand i fabrikk (30 MΩ tørr / 200 kΩ våt). Det er også her gitt krav til minimum isolasjonsmotstand ved levering - 150 kΩ.

På bakgrunn av dette er det rimelig å sette 150 kΩ som minimum isolasjonsmotstand ved innlegging av nye isolerte skjøter.

Følgende endringer anbefales utført:

1. I https://trv.banenor.no/wiki/Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner#Formål_og_krav_4:

Erstatte tekst: "Skjøtens motstand skal være min. 0,5 MΩ." med : Krav til isolasjonsmotstand for limte isolerte skjøter er gitt i Teknisk spesifikasjon for limte isolerte skjøter med stållasker.

Tekst i avsnitt etter endring:

Isolerte skinneskjøter brukes for å dele inn sporet i sporfelter for signalsystemet og for å skille mellom seksjoner i returledningen av kjørestrømmen.

a) Isolerte skinneskjøter skal danne en forbindelse i skinnestrengen som ikke tillater elektrisk strøm å passere. Isolasjonsevnen skal være så god at skjøten kan isolere kjørestrømmen i alle mulige værforhold. Krav til isolasjonsmotstand for limte isolerte skjøter er gitt i Teknisk spesifikasjon - Limte_isolerte_skjøter_med_stållasker

b) Den isolerte skjøten skal kunne motstå de mekaniske belastninger i sporet. I helsveist spor skal skjøten kunne ta opp strekkrefter på min. 1000 kN uten at den åpner seg eller mister isolasjonsevnen.

c) Se Kontaktledning/Prosjektering/Seksjonering#Seksjonsfelt for plassering av isolerte skjøter i forbindelse med sugetransformatorer.

Tilføye nytt krav i https://trv.banenor.no/wiki/Overbygning/Bygging/Helsveist_spor#Isolerte_skjøter

d) Ved montering/innsveising i spor skal isolasjonsmotstand for isolerte skjøter være min. 150 kΩ.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

4.2 Prosjekter

4.3 Infrastruktureier

4.4 Teknologi

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres/forkastes

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --