Forskjell mellom versjoner av «530 2019 Endringsartikkel 2181»

[ukontrollert revisjon][ukontrollert revisjon]
m (Konklusjon)
m (Rettet skrivefeil i angivelsen av kategori)
Linje 106: Linje 106:
 
== Konklusjon ==
 
== Konklusjon ==
 
Endringen gjennomføres/forkastes
 
Endringen gjennomføres/forkastes
[[Kategori:Endringsartiklertil kontroll]]
+
[[Kategori:Endringsartikler til kontroll]]
  
 
-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --
 
-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --

Revisjonen fra 29. aug. 2019 kl. 07:20

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2181
Forslagsdato 14.11.2018
Forslagsstiller Kristoffer Gravdal
Klassifisering Nytt krav
Bok 530 Overbygning, prosjektering
Kapittel 6
Avsnitt 7.1
Forslagstekst Hva skal/bør minimum isolasjons motstand være i en NY isolert skjøt ?

PS: man legger ikke inn en skjøt som er såvidt over 1k ohm

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Bedre pålitelighet gjennom klare krav til isolasjonsmotstand ved innlegging av nye skjøter

2.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengelighet blir ikke påvirket av endringen

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Vedlikeholdbarhet blir ikke påvirket av endringen

2.4 S - sikkerhet

Sikkerhet blir ikke påvirket av endringen

2.5 L - levetid og kapasitet

Lengre levetid gjennom klare krav til isolasjonsmotstand ved innlegging av nye skjøter. Ingen direkte betydning for kapasitet

2.6 Ø - økonomi

Lavere levetidskostnader

2.7 K - klima og miljø

Klima og miljø blir ikke påvirket av endringen

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

https://trv.banenor.no/ts/Overbygning/Limte_isolerte_skj%C3%B8ter_med_st%C3%A5llasker

2.9 Høringskommentarer

--Barjua (diskusjon) 28. aug. 2019 kl. 14:41 (CEST) 28.08.2019 Vi bør prøve å standardisere begrepene som brukes. I dette forslaget bruker man både "isolerte skinneskjøter" og "isolerte skjøter".

Kommentar til krav b) Skal alle ferdigmontert isolerte skinneskjøter testes ut på sporet for å dokumentere at de oppfyller kravet? Regelverket må henvise til testprosedyre som skal benyttes for å teste at den ferdigmontert isolerte skinneskjøten kan ta 1000kN. Dette kan gjøres f. eks ved å henvise til riktig punkt i den tekniske spesifikasjonen.


Kommentar til krav c) Regelverket må henvise til testprosedyre som skal benyttes for å dokumentere dette kravet (tørr tilstand og 500 V DC). Dette kan gjøres f. eks ved å henvise til riktig punkt i den tekniske spesifikasjonen.

Kommentar til RAMS-vurdering: bedre pålitelighet vil medføre bedre tilgjengelighet.

Krav b) og c) gjelder bygging og bør derfor tas inn i regelverket for bygging. F. eks under "Overbygning/Bygging/Regler for bygging"

Prosesskodene må også oppdateres.


Svar fra fagansvarlig:

  • Isolerte skinneskjøter endres til isolerte skjøter
  • Til b) Nei, dette er et funksjonskrav som ikke er mulig å teste i felt/spor. Teknisk spesifikasjon ivaretar dette kravet.
  • Til c) Dette punktet omhandler plassering av skjøtene, ikke isolasjonsmotstand.

Plassering av skjøtene bestemmes i prosjekteringsfasen og krav i pkt b er et funksjonskrav som heller ikke er relevant i forbindelse med bygging. Prosesskoder er ikke en del av TRV og behandles derfor ikke i denne endringsartikkelen.

3 Innstilling fra fagansvarlig

Krav til isolasjonsmotstand er i dag regulert i Teknisk spesifikasjon for limte isolerte skjøter med stållasker. Her er det angitt krav til isolasjonsmotstand i fabrikk (30 MΩ tørr / 200 kΩ våt). Det er også her gitt krav til minimum isolasjonsmotstand ved levering - 150 kΩ.

På bakgrunn av dette er det rimelig å sette 150 kΩ som minimum isolasjonsmotstand ved innlegging av nye isolerte skjøter.

Følgende endringer anbefales utført:

1. I https://trv.banenor.no/wiki/Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner#Formål_og_krav_4:

Erstatte tekst: "Skjøtens motstand skal være min. 0,5 MΩ." med : Krav til isolasjonsmotstand for limte isolerte skjøter er gitt i Teknisk spesifikasjon for limte isolerte skjøter med stållasker.

Tekst i avsnitt etter endring:

Isolerte skinneskjøter brukes for å dele inn sporet i sporfelter for signalsystemet og for å skille mellom seksjoner i returledningen av kjørestrømmen. Krav til limte isolerte skjøter er gitt i Teknisk spesifikasjon - Limte_isolerte_skjøter_med_stållasker

a) Isolerte skjøter skal danne en forbindelse i skinnestrengen som ikke tillater elektrisk strøm å passere. Isolasjonsevnen skal være så god at skjøten kan isolere kjørestrømmen i alle mulige værforhold. Krav til minimum isolasjonsmotstand for limte isolerte skjøter ved levering og montering i spor er minimum 150 kΩ.

b) Den isolerte skjøten skal kunne motstå de mekaniske belastninger i sporet. I helsveist spor skal skjøten kunne ta opp strekkrefter på min. 1000 kN uten at den åpner seg eller mister isolasjonsevnen.

c) Se Kontaktledning/Prosjektering/Seksjonering#Seksjonsfelt for plassering av isolerte skjøter i forbindelse med sugetransformatorer.

2. Tilføye nytt krav i https://trv.banenor.no/wiki/Overbygning/Bygging/Helsveist_spor#Isolerte_skjøter

d) Ved montering/innsveising i spor skal isolasjonsmotstand for isolerte skjøter være min. 150 kΩ.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

4.2 Prosjekter

4.3 Infrastruktureier

4.4 Teknologi

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres/forkastes

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --