530 2019 Endringsartikkel 2181

Revisjon per 11. jul. 2019 kl. 13:06 av Ft (diskusjon | bidrag) (Ny side: = Endringsinformasjon = {| class="wikitable" |- | EndringsID || 2181 |- | Forslagsdato || 14.11.2018 |- | Forslagsstiller || Kristoffer Gravdal |- | Klassifisering || Nytt krav |- | Bok…)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2181
Forslagsdato 14.11.2018
Forslagsstiller Kristoffer Gravdal
Klassifisering Nytt krav
Bok 530 Overbygning, prosjektering
Kapittel 6
Avsnitt 7.1
Forslagstekst Hva skal/bør minimum isolasjons motstand være i en NY isolert skjøt ?

PS: man legger ikke inn en skjøt som er såvidt over 1k ohm

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Bedre pålitelighet gjennom klare krav til isolasjonsmotstand ved innlegging av nye skjøter

2.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengelighet blir ikke påvirket av endringen

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Vedlikeholdbarhet blir ikke påvirket av endringen

2.4 S - sikkerhet

Sikkerhet blir ikke påvirket av endringen

2.5 L - levetid og kapasitet

Lengre levetid gjennom klare krav til isolasjonsmotstand ved innlegging av nye skjøter. Ingen direkte betydning for kapasitet

2.6 Ø - økonomi

Lavere levetidskostnader

2.7 K - klima og miljø

Klima og miljø blir ikke påvirket av endringen

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

https://trv.banenor.no/ts/Overbygning/Limte_isolerte_skj%C3%B8ter_med_st%C3%A5llasker

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Krav til isolasjonsmotstand er i dag regulert i Teknisk spesifikasjon for limte isolerte skjøter med stållasker. Her er det angitt krav til isolasjonsmotstand i fabrikk (30 MΩ tørr / 200 kΩ våt). Det er også her gitt krav til minimum isolasjonsmotstand ved levering - 150 kΩ.

På bakgrunn av dette er det rimelig å sette 150 kΩ som minimum isolasjonsmotstand ved innlegging av nye isolerte skjøter.

Følgende endringer utføres: I https://trv.banenor.no/wiki/Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner#Formål_og_krav_4:

Erstatte tekst: "Skjøtens motstand skal være min. 0,5 MΩ." med : Krav til isolasjonsmotstand for limte isolerte skjøter er gitt i Teknisk spesifikasjon for limte isolerte skjøter med stållasker.

Tilføye nytt krav i https://trv.banenor.no/wiki/Overbygning/Bygging/Helsveist_spor#Isolerte_skjøter

d) Ved montering/innsveising i spor skal isolasjonsmotstand for isolerte skjøter være min. 150 kΩ.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

4.2 Prosjekter

4.3 Infrastruktureier

4.4 Teknologi

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres/forkastes

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --