Forskjell mellom versjoner av «530 2020 Endringsartikkel 2731»

(Ny side: = Endringsinformasjon = {| class="wikitable" |- | EndringsID || 2731 |- | Forslagsdato || 02.09.2020 |- | Forslagsstiller || Arve Hustadnes |- | Klassifisering || Nytt krav |- | Bok || 5…)
 
m (Behandling i godkjenningsrådet)
 
(11 mellomliggende revisjoner av 6 brukere er ikke vist)
Linje 23: Linje 23:
  
 
= Systemdefinisjon =
 
= Systemdefinisjon =
''Hjelpetekst: Definisjon av systemet regelendringen gjelder, hvilke funksjoner systemet har som berøres av endringen, hvordan disse funksjonene påvirker og påvirkes av systemets omgivelser, og hvilke betingelser som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd. Systemet er objektet reglene er assosiert med, det være seg et teknisk system, en konstruksjon, en profil, skilting, naturinngrep, utstyr, en prosess, en fremgangsmåte, en måte å organisere noe på, etc. Systemets funksjoner er de eksterne egenskapene systemet har som gir den ønskede virkning på omgivelsene, bestemt ut fra systemets formål og hensikt.''
+
[[Overbygning/Prosjektering/Sporveksler#Hovedmål]] inneholder geometriske mål for sporvekseltyper det tillates å anskaffe / prosjektere.
 +
 
 
= Vurdering av endringen =
 
= Vurdering av endringen =
''Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.''
+
 
 
== R - pålitelighet ==
 
== R - pålitelighet ==
''Hjelpetekst: Systemets evne til å fungere som påkrevd, betingelsene som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd, og måtene systemet kan svikte på.''
+
Endringen påvirker ikke pålitelighet.
 +
 
 
== A - tilgjengelighet ==
 
== A - tilgjengelighet ==
''Hjelpetekst: Hvor stor del av tiden systemet vil fungere som påkrevd.''
+
Endringen påvirker ikke pålitelighet.
 +
 
 
== M - vedlikeholdbarhet ==
 
== M - vedlikeholdbarhet ==
''Hjelpetekst: Vedlikeholdet som må utføres for at systemet skal kunne opprettholde og gjenopprette sin evne til å fungere som påkrevd.''
+
Bruk av SPV med gjennomgående kurve gjør det enklere å oppnå god sporgeometri på steder hvor avvik fortsetter i kurve.
 +
 
 
== S - sikkerhet ==
 
== S - sikkerhet ==
''Hjelpetekst: Systemets evne til å kontrollere farer på overordnet jernbanesystemnivå.''
+
Samme grunnkonstruksjon som eksisterende EV 1:12 med bevegelig kryss - sikkerhet blir ikke påvirket.
  
''Hjelpetekst: Muligheten for at farer kan oppstå dersom systemet svikter.''
 
 
== L - levetid og kapasitet ==
 
== L - levetid og kapasitet ==
''Hjelpetekst: Systemets forventede levetid.''
+
Samme grunnkonstruksjon som eksisterende EV 1:12 med bevegelig kryss - levetid blir ikke påvirket.
 +
 
 +
SPV med gjennomgående kurve vil i noen tilfeller medføre mindre arealbehov.
  
''Hjelpetekst: Relevante kapasitetsfaktorer (antall tog/skift, hastighet, hastighetsprofil, bremsekurver, kryssingstid, punktlighet, toglengde, plattformadkomst, aksellast, sportilgang, fleksibilitet, hensetting, strømforsyning, databehandling, kommunikasjon, kabelføringsveier, menneskelige faktorer, belastningsmotstand, robusthet, arbeid i og ved spor, etc.).''
 
 
== Ø - økonomi ==
 
== Ø - økonomi ==
''Hjelpetekst: Systemets livsløpskostnader.''
+
Endringen kan medføre lavere kostnader i noen tilfeller på grunn av mindre arealbehov ved bruk av SPV med gjennomgående kurve.
 +
 
 
== K - klima og miljø ==
 
== K - klima og miljø ==
''Hjelpetekst: Betingelsene knyttet til klimatiske forhold.''
+
Klima og miljø påvirkes ikke av endringen.
 
 
''Hjelpetekst: Miljøbelastninger.''
 
  
 
== Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen ==
 
== Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen ==
 
== Høringskommentarer ==
 
== Høringskommentarer ==
 +
 
= Innstilling fra fagansvarlig =
 
= Innstilling fra fagansvarlig =
 +
Dette er en variant av EV 1:12 med bevegelig kryss med gjennomgående kurve i stedet for rettlinje i bakkant. Det vil være en fordel (plassbesparende) med gjennomgående kurve på steder hvor avvik fortsetter i kurve. I likhet med EV 1:12 med fast skinnekryss  bør også TRV inneholde mulighet for å velge EV 1:12 med gjennomgående kurve og bevegelig kryss.
 +
 +
Geometriskisse med nødvendige mål er mottatt fra leverandør.
 +
 +
Forslaget anbefales gjennomført ved å tilføye sporvekselen med hovedmål i tabell 3 i [[Overbygning/Prosjektering/Sporveksler#Hovedmål]]
 +
 
= Behandling i godkjenningsrådet =
 
= Behandling i godkjenningsrådet =
 
== Trafikk ==
 
== Trafikk ==
 +
ok--[[Bruker:Boer|Erik Borgersen]] ([[Brukerdiskusjon:Boer|diskusjon]]) 7. sep. 2020 kl. 14:36 (CEST)
 +
 
== Prosjekter ==
 
== Prosjekter ==
 +
OK--[[Bruker:Jse|Jse]] ([[Brukerdiskusjon:Jse|diskusjon]]) 7. sep. 2020 kl. 09:49 (CEST)
 +
ok--[[Bruker:Magheg|Magheg]] ([[Brukerdiskusjon:Magheg|diskusjon]]) 9. sep. 2020 kl. 08:17 (CEST)
 +
 
== Infrastruktureier ==
 
== Infrastruktureier ==
 +
Ok--[[Bruker:Tbr|Tbr]] ([[Brukerdiskusjon:Tbr|diskusjon]]) 8. sep. 2020 kl. 22:27 (CEST)
 +
 
== Teknologi ==
 
== Teknologi ==
 +
ok --[[Bruker:Jcs|Christopher Schive]] ([[Brukerdiskusjon:Jcs|diskusjon]]) 9. sep. 2020 kl. 00:35 (CEST)
 
== Konklusjon ==
 
== Konklusjon ==
Endringen gjennomføres/forkastes
+
Endringen gjennomføres
[[Kategori:Endringsartikler]]
+
[[Kategori:Behandlede endringsartikler]]
  
 
''Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!''
 
''Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!''

Nåværende revisjon fra 15. sep. 2020 kl. 13:01

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2731
Forslagsdato 02.09.2020
Forslagsstiller Arve Hustadnes
Klassifisering Nytt krav
Bok 530 Overbygning, prosjektering
Kapittel 7 Sporveksler
Avsnitt 4.1 Enkle sporveksler
Forslagstekst Tabell 3 Sporveksler med bevegelig skinnekryss må få en egen linje for sporveksel :11,3 R500.

Denne sporvekselen er ennå ikke bestilt og derfor ikke laget tegning av, men det prosjekteres med den og hovedmålene bør være tilgjengelig.

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Overbygning/Prosjektering/Sporveksler#Hovedmål inneholder geometriske mål for sporvekseltyper det tillates å anskaffe / prosjektere.

3 Vurdering av endringen

3.1 R - pålitelighet

Endringen påvirker ikke pålitelighet.

3.2 A - tilgjengelighet

Endringen påvirker ikke pålitelighet.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Bruk av SPV med gjennomgående kurve gjør det enklere å oppnå god sporgeometri på steder hvor avvik fortsetter i kurve.

3.4 S - sikkerhet

Samme grunnkonstruksjon som eksisterende EV 1:12 med bevegelig kryss - sikkerhet blir ikke påvirket.

3.5 L - levetid og kapasitet

Samme grunnkonstruksjon som eksisterende EV 1:12 med bevegelig kryss - levetid blir ikke påvirket.

SPV med gjennomgående kurve vil i noen tilfeller medføre mindre arealbehov.

3.6 Ø - økonomi

Endringen kan medføre lavere kostnader i noen tilfeller på grunn av mindre arealbehov ved bruk av SPV med gjennomgående kurve.

3.7 K - klima og miljø

Klima og miljø påvirkes ikke av endringen.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Dette er en variant av EV 1:12 med bevegelig kryss med gjennomgående kurve i stedet for rettlinje i bakkant. Det vil være en fordel (plassbesparende) med gjennomgående kurve på steder hvor avvik fortsetter i kurve. I likhet med EV 1:12 med fast skinnekryss bør også TRV inneholde mulighet for å velge EV 1:12 med gjennomgående kurve og bevegelig kryss.

Geometriskisse med nødvendige mål er mottatt fra leverandør.

Forslaget anbefales gjennomført ved å tilføye sporvekselen med hovedmål i tabell 3 i Overbygning/Prosjektering/Sporveksler#Hovedmål

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 7. sep. 2020 kl. 14:36 (CEST)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 7. sep. 2020 kl. 09:49 (CEST) ok--Magheg (diskusjon) 9. sep. 2020 kl. 08:17 (CEST)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 8. sep. 2020 kl. 22:27 (CEST)

5.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 9. sep. 2020 kl. 00:35 (CEST)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!