Forskjell mellom versjoner av «530 2020 Endringsartikkel 2731»

m (Konklusjon)
m (Konklusjon)
Linje 67: Linje 67:
 
== Konklusjon ==
 
== Konklusjon ==
 
Endringen gjennomføres/forkastes
 
Endringen gjennomføres/forkastes
[[Kategori:Endringsartikler til kontroll]]
+
[[Kategori:Endringsartikler til godkjenning]]
  
 
''Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!''
 
''Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!''

Revisjonen fra 4. sep. 2020 kl. 16:19

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2731
Forslagsdato 02.09.2020
Forslagsstiller Arve Hustadnes
Klassifisering Nytt krav
Bok 530 Overbygning, prosjektering
Kapittel 7 Sporveksler
Avsnitt 4.1 Enkle sporveksler
Forslagstekst Tabell 3 Sporveksler med bevegelig skinnekryss må få en egen linje for sporveksel :11,3 R500.

Denne sporvekselen er ennå ikke bestilt og derfor ikke laget tegning av, men det prosjekteres med den og hovedmålene bør være tilgjengelig.

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Overbygning/Prosjektering/Sporveksler#Hovedmål inneholder geometriske mål for sporvekseltyper det tillates å anskaffe / prosjektere.

3 Vurdering av endringen

3.1 R - pålitelighet

Endringen påvirker ikke pålitelighet.

3.2 A - tilgjengelighet

Endringen påvirker ikke pålitelighet.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Bruk av SPV med gjennomgående kurve gjør det enklere å oppnå god sporgeometri på steder hvor avvik fortsetter i kurve.

3.4 S - sikkerhet

Samme grunnkonstruksjon som eksisterende EV 1:12 med bevegelig kryss - sikkerhet blir ikke påvirket.

3.5 L - levetid og kapasitet

Samme grunnkonstruksjon som eksisterende EV 1:12 med bevegelig kryss - levetid blir ikke påvirket.

SPV med gjennomgående kurve vil i noen tilfeller medføre mindre arealbehov.

3.6 Ø - økonomi

Endringen kan medføre lavere kostnader i noen tilfeller på grunn av mindre arealbehov ved bruk av SPV med gjennomgående kurve.

3.7 K - klima og miljø

Klima og miljø påvirkes ikke av endringen.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Dette er en variant av EV 1:12 med bevegelig kryss med gjennomgående kurve i stedet for rettlinje i bakkant. Det vil være en fordel (plassbesparende) med gjennomgående kurve på steder hvor avvik fortsetter i kurve. I likhet med EV 1:12 med fast skinnekryss bør også TRV inneholde mulighet for å velge EV 1:12 med gjennomgående kurve og bevegelig kryss.

Geometriskisse med nødvendige mål er mottatt fra leverandør.

Forslaget anbefales gjennomført ved å tilføye sporvekselen med hovedmål i tabell 3 i Overbygning/Prosjektering/Sporveksler#Hovedmål

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

5.2 Prosjekter

5.3 Infrastruktureier

5.4 Teknologi

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres/forkastes

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!