Forskjell mellom versjoner av «530 2020 Endringsartikkel 2731»

[ukontrollert revisjon][ukontrollert revisjon]
m (Systemdefinisjon)
m (Vurdering av endringen)
Linje 26: Linje 26:
  
 
= Vurdering av endringen =
 
= Vurdering av endringen =
''Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.''
+
 
 
== R - pålitelighet ==
 
== R - pålitelighet ==
''Hjelpetekst: Systemets evne til å fungere som påkrevd, betingelsene som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd, og måtene systemet kan svikte på.''
+
Endringen påvirker ikke pålitelighet.
 +
 
 
== A - tilgjengelighet ==
 
== A - tilgjengelighet ==
''Hjelpetekst: Hvor stor del av tiden systemet vil fungere som påkrevd.''
+
Endringen påvirker ikke pålitelighet.
 +
 
 
== M - vedlikeholdbarhet ==
 
== M - vedlikeholdbarhet ==
''Hjelpetekst: Vedlikeholdet som må utføres for at systemet skal kunne opprettholde og gjenopprette sin evne til å fungere som påkrevd.''
+
Bruk av SPV med gjennomgående kurve gjør det enklere å oppnå god sporgeometri på steder hvor avvik fortsetter i kurve.
 +
 
 
== S - sikkerhet ==
 
== S - sikkerhet ==
''Hjelpetekst: Systemets evne til å kontrollere farer på overordnet jernbanesystemnivå.''
+
Samme grunnkonstruksjon som eksisterende EV 1:12 med bevegelig kryss - sikkerhet blir ikke påvirket.
  
''Hjelpetekst: Muligheten for at farer kan oppstå dersom systemet svikter.''
 
 
== L - levetid og kapasitet ==
 
== L - levetid og kapasitet ==
''Hjelpetekst: Systemets forventede levetid.''
+
Samme grunnkonstruksjon som eksisterende EV 1:12 med bevegelig kryss - levetid blir ikke påvirket.
 +
 
 +
SPV med gjennomgående kurve vil i noen tilfeller medføre mindre arealbehov.
  
''Hjelpetekst: Relevante kapasitetsfaktorer (antall tog/skift, hastighet, hastighetsprofil, bremsekurver, kryssingstid, punktlighet, toglengde, plattformadkomst, aksellast, sportilgang, fleksibilitet, hensetting, strømforsyning, databehandling, kommunikasjon, kabelføringsveier, menneskelige faktorer, belastningsmotstand, robusthet, arbeid i og ved spor, etc.).''
 
 
== Ø - økonomi ==
 
== Ø - økonomi ==
''Hjelpetekst: Systemets livsløpskostnader.''
+
Endringen kan medføre lavere kostnader i noen tilfeller på grunn av mindre arealbehov ved bruk av SPV med gjennomgående kurve.
 +
 
 
== K - klima og miljø ==
 
== K - klima og miljø ==
''Hjelpetekst: Betingelsene knyttet til klimatiske forhold.''
+
Klima og miljø påvirkes ikke av endringen.
 
 
''Hjelpetekst: Miljøbelastninger.''
 
  
 
== Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen ==
 
== Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen ==
 
== Høringskommentarer ==
 
== Høringskommentarer ==
 +
 
= Innstilling fra fagansvarlig =
 
= Innstilling fra fagansvarlig =
 
= Behandling i godkjenningsrådet =
 
= Behandling i godkjenningsrådet =

Revisjonen fra 3. sep. 2020 kl. 14:31

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2731
Forslagsdato 02.09.2020
Forslagsstiller Arve Hustadnes
Klassifisering Nytt krav
Bok 530 Overbygning, prosjektering
Kapittel 7 Sporveksler
Avsnitt 4.1 Enkle sporveksler
Forslagstekst Tabell 3 Sporveksler med bevegelig skinnekryss må få en egen linje for sporveksel :11,3 R500.

Denne sporvekselen er ennå ikke bestilt og derfor ikke laget tegning av, men det prosjekteres med den og hovedmålene bør være tilgjengelig.

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Overbygning/Prosjektering/Sporveksler#Hovedmål inneholder geometriske mål for sporvekseltyper det tillates å anskaffe / prosjektere.

3 Vurdering av endringen

3.1 R - pålitelighet

Endringen påvirker ikke pålitelighet.

3.2 A - tilgjengelighet

Endringen påvirker ikke pålitelighet.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Bruk av SPV med gjennomgående kurve gjør det enklere å oppnå god sporgeometri på steder hvor avvik fortsetter i kurve.

3.4 S - sikkerhet

Samme grunnkonstruksjon som eksisterende EV 1:12 med bevegelig kryss - sikkerhet blir ikke påvirket.

3.5 L - levetid og kapasitet

Samme grunnkonstruksjon som eksisterende EV 1:12 med bevegelig kryss - levetid blir ikke påvirket.

SPV med gjennomgående kurve vil i noen tilfeller medføre mindre arealbehov.

3.6 Ø - økonomi

Endringen kan medføre lavere kostnader i noen tilfeller på grunn av mindre arealbehov ved bruk av SPV med gjennomgående kurve.

3.7 K - klima og miljø

Klima og miljø påvirkes ikke av endringen.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

5.2 Prosjekter

5.3 Infrastruktureier

5.4 Teknologi

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres/forkastes

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!