531 2011 Endringsartikkel 180

Revisjon per 15. des. 2011 kl. 12:40 av Ft (diskusjon | bidrag) (Vurdering av endringen)

Endringsinformasjon

EndringsID 180
Forslagsdato 2011-12-15
Forslagsstiller Frode Teigen
Klassifisering Nytt krav
Bok 531
Kapittel Helsveist spor
Avsnitt Kompetansekrav
Forslagstekst Foreslår å legge til følgende tekst i dette avsnitt:

"For å utføre sveise- og slipearbeid i tunneler, snøoverbygg eller nær brennbare konstruksjoner kreves gyldig sertifikat for varme arbeider fra Norsk brannvernforening eller samarbeidende organisasjon i øvrige nordiske land."

Referansedokumenter

Vurdering av endringen

R - pålitelighet

Endringen har ingen betydning for pålitelighet

A - tilgjengelighet

Endringen har ingen betydning for tilgjengelighet

M - vedlikeholdbarhet

Endringen har ingen betydning for vedlikeholdbarhet

S - sikkerhet

Bedre sikkerhet gjennom tydeliggjøring av krav til kompetanse ved varme arbeider

L - levetid

Endringen har ingen betydning for levetid

K - kapasitet

Endringen har ingen betydning for kapasitet

Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

STY-601048

Høringskommentarer

Innstilling fra fagansvarlig

Klar for behandling i godkjenningsrådet

Nei.

Behandling i godkjenningsrådet

Konklusjon: Endringen gjennomføres/endringen forkastes