531 2016 Endringsartikkel 1231

Revisjon per 27. jan. 2016 kl. 17:20 av Ft (diskusjon | bidrag) (Konklusjon)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Endringsinformasjon

EndringsID 1231
Forslagsdato 19.10.2015
Forslagsstiller Frode Teigen
Klassifisering Kravendring
Bok 531 Overbygning, bygging
Kapittel Vedlegg Standard for godkjenning av skinnesveisere
Avsnitt 5.1.3 Test av prøvesveis og akseptansekrav
Forslagstekst Tabell 6 og 7 inneholder ikke krav til bruddlast og nedbøyning for skinnekvaliteter R370 CrHT og R400HT.

Foreslår å tilføye disse med krav som samsvarer med den tekniske spesifikasjonen for aluminiotermiske sveisemetoder, dvs:

min. bruddlast: 800 kN (54E3) / 1130 kN (60E1) min. nedbøyning: 10 mm

Referansedokumenter

Vurdering av endringen

R - pålitelighet

Pålitelighet påvirkes ikke da krav til nedbøyning og bruddlast vil samsvare med teknisk spesifikasjon for sveiseprosess

A - tilgjengelighet

Tilgjengelighet påvirkes ikke av denne endringen

M - vedlikeholdbarhet

Vedlikeholdbarhet påvirkes ikke av denne endringen

S - sikkerhet

Sikkerhet påvirkes ikke da krav til nedbøyning og bruddlast vil samsvare med teknisk spesifikasjon for sveiseprosess

L - levetid

Levetid påvirkes ikke da krav til nedbøyning og bruddlast vil samsvare med teknisk spesifikasjon for sveiseprosess

Ø - økonomi

Økonomi påvirkes ikke av denne endringen

K - kapasitet

Kapasitet påvirkes ikke av denne endringen

Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Teknisk spesifikasjon Aluminiotermisk_sveiseprosess

Høringskommentarer

Innstilling fra fagansvarlig

Krav til nedbøyning for 3 punkt bøyeprøve av prøvesveiser må harmonere med teknisk spesifikasjon for aluminiotermiske sveiseprosess. Krav for skinnekvaliteter R370 CrHT og R400HT bør derfor tilføyes

Behandling i godkjenningsrådet

Trafikk

OK

Prosjekter

OK

Infrastruktureier

OK

Teknologi

OK

Konklusjon

Endringen gjennomføres