Forskjell mellom versjoner av «531 2020 Endringsartikkel 2643»

[ukontrollert revisjon][ukontrollert revisjon]
m (Systemdefinisjon)
m (Vurdering av endringen)
Linje 25: Linje 25:
  
 
= Vurdering av endringen =
 
= Vurdering av endringen =
''Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.''
+
 
 
== R - pålitelighet ==
 
== R - pålitelighet ==
''Hjelpetekst: Systemets evne til å fungere som påkrevd, betingelsene som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd, og måtene systemet kan svikte på.''
+
Endringen vil gjøre det enklere å sikre at sveisearbeid utøves av personell med tilstrekkelige ferdigheter, noe som vil medføre mindre sannsynlighet for sveisebrudd og dermed bedre pålitelighet.
 +
 
 
== A - tilgjengelighet ==
 
== A - tilgjengelighet ==
''Hjelpetekst: Hvor stor del av tiden systemet vil fungere som påkrevd.''
+
Endringen vil gjøre det enklere å sikre at sveisearbeid utøves av personell med tilstrekkelige ferdigheter, noe som vil medføre mindre sannsynlighet for sveisebrudd og dermed bedre tilgjengelighet.
 +
 
 
== M - vedlikeholdbarhet ==
 
== M - vedlikeholdbarhet ==
''Hjelpetekst: Vedlikeholdet som må utføres for at systemet skal kunne opprettholde og gjenopprette sin evne til å fungere som påkrevd.''
+
Endringen påvirker ikke vedlikeholdbarhet.
 +
 
 
== S - sikkerhet ==
 
== S - sikkerhet ==
''Hjelpetekst: Systemets evne til å kontrollere farer på overordnet jernbanesystemnivå.''
+
Endringen vil gjøre det enklere å sikre at sveisearbeid utøves av personell med tilstrekkelige ferdigheter, noe som vil medføre mindre sannsynlighet for sveisebrudd og dermed bedre sikkerhet.
  
''Hjelpetekst: Muligheten for at farer kan oppstå dersom systemet svikter.''
 
 
== L - levetid og kapasitet ==
 
== L - levetid og kapasitet ==
''Hjelpetekst: Systemets forventede levetid.''
+
Endringen vil gjøre det enklere å sikre at sveisearbeid utøves av personell med tilstrekkelige ferdigheter, noe som vil medføre mindre sannsynlighet for sveisebrudd og dermed lengre levetid. Kapasitet blir ikke påvirket av endringen.
  
''Hjelpetekst: Relevante kapasitetsfaktorer (antall tog/skift, hastighet, hastighetsprofil, bremsekurver, kryssingstid, punktlighet, toglengde, plattformadkomst, aksellast, sportilgang, fleksibilitet, hensetting, strømforsyning, databehandling, kommunikasjon, kabelføringsveier, menneskelige faktorer, belastningsmotstand, robusthet, arbeid i og ved spor, etc.).''
 
 
== Ø - økonomi ==
 
== Ø - økonomi ==
''Hjelpetekst: Systemets livsløpskostnader.''
+
Endringen vil gjøre det enklere å sikre at sveisearbeid utøves av personell med tilstrekkelige ferdigheter, noe som vil medføre mindre sannsynlighet for sveisebrudd og dermed lavere driftskostnader.
 +
 
 
== K - klima og miljø ==
 
== K - klima og miljø ==
''Hjelpetekst: Betingelsene knyttet til klimatiske forhold.''
+
Endringen påvirker ikke klima eller miljø.
  
''Hjelpetekst: Miljøbelastninger.''
+
== Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen ==
  
== Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen ==
 
 
== Høringskommentarer ==
 
== Høringskommentarer ==
 +
 
= Innstilling fra fagansvarlig =
 
= Innstilling fra fagansvarlig =
 
= Behandling i godkjenningsrådet =
 
= Behandling i godkjenningsrådet =

Revisjonen fra 4. aug. 2020 kl. 10:46

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2643
Forslagsdato 17.04.2020
Forslagsstiller Frode Teigen
Klassifisering Nytt krav
Bok 531 Overbygning, bygging
Kapittel Helsveist spor - vedlegg Standard for godkjenning av skinnesveisere
Avsnitt Gyldighetstid
Forslagstekst Innføre krav/rutiner til inndragning av autorisasjon/sveisebevis
Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Vedlegget fastlegger prinsipper og rutiner som skal følges ved godkjenningsprøving av en sveiser eller sveiseoperatør som skal utføre påleggsveising og skjøtsveising av skinner, samt utføre nøytraliseringsarbeider i spor. Aktuell del av vedlegg hvor endring foreslås omhandler gyldighetstid for autorisasjon av sveisere.

3 Vurdering av endringen

3.1 R - pålitelighet

Endringen vil gjøre det enklere å sikre at sveisearbeid utøves av personell med tilstrekkelige ferdigheter, noe som vil medføre mindre sannsynlighet for sveisebrudd og dermed bedre pålitelighet.

3.2 A - tilgjengelighet

Endringen vil gjøre det enklere å sikre at sveisearbeid utøves av personell med tilstrekkelige ferdigheter, noe som vil medføre mindre sannsynlighet for sveisebrudd og dermed bedre tilgjengelighet.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Endringen påvirker ikke vedlikeholdbarhet.

3.4 S - sikkerhet

Endringen vil gjøre det enklere å sikre at sveisearbeid utøves av personell med tilstrekkelige ferdigheter, noe som vil medføre mindre sannsynlighet for sveisebrudd og dermed bedre sikkerhet.

3.5 L - levetid og kapasitet

Endringen vil gjøre det enklere å sikre at sveisearbeid utøves av personell med tilstrekkelige ferdigheter, noe som vil medføre mindre sannsynlighet for sveisebrudd og dermed lengre levetid. Kapasitet blir ikke påvirket av endringen.

3.6 Ø - økonomi

Endringen vil gjøre det enklere å sikre at sveisearbeid utøves av personell med tilstrekkelige ferdigheter, noe som vil medføre mindre sannsynlighet for sveisebrudd og dermed lavere driftskostnader.

3.7 K - klima og miljø

Endringen påvirker ikke klima eller miljø.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

5.2 Prosjekter

5.3 Infrastruktureier

5.4 Teknologi

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres/forkastes

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!