Forskjell mellom versjoner av «531 2020 Endringsartikkel 2643»

[ukontrollert revisjon][ukontrollert revisjon]
m (Konklusjon)
m (Konklusjon)
Linje 65: Linje 65:
 
== Konklusjon ==
 
== Konklusjon ==
 
Endringen gjennomføres/forkastes
 
Endringen gjennomføres/forkastes
[[Kategori:Endringsartikler til kontroll]]
+
[[Kategori:Endringsartikler til godkjenning]]
 
 
''Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!''
 

Revisjonen fra 31. aug. 2020 kl. 09:19

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2643
Forslagsdato 17.04.2020
Forslagsstiller Frode Teigen
Klassifisering Nytt krav
Bok 531 Overbygning, bygging
Kapittel Helsveist spor - vedlegg Standard for godkjenning av skinnesveisere
Avsnitt Gyldighetstid
Forslagstekst Innføre krav/rutiner til inndragning av autorisasjon/sveisebevis
Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Vedlegget fastlegger prinsipper og rutiner som skal følges ved godkjenningsprøving av en sveiser eller sveiseoperatør som skal utføre påleggsveising og skjøtsveising av skinner, samt utføre nøytraliseringsarbeider i spor. Aktuell del av vedlegg hvor endring foreslås omhandler gyldighetstid for autorisasjon av sveisere.

3 Vurdering av endringen

3.1 R - pålitelighet

Endringen vil gjøre det enklere å sikre at sveisearbeid utøves av personell med tilstrekkelige ferdigheter, noe som vil medføre mindre sannsynlighet for sveisebrudd og dermed bedre pålitelighet.

3.2 A - tilgjengelighet

Endringen vil gjøre det enklere å sikre at sveisearbeid utøves av personell med tilstrekkelige ferdigheter, noe som vil medføre mindre sannsynlighet for sveisebrudd og dermed bedre tilgjengelighet.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Endringen påvirker ikke vedlikeholdbarhet.

3.4 S - sikkerhet

Endringen vil gjøre det enklere å sikre at sveisearbeid utøves av personell med tilstrekkelige ferdigheter, noe som vil medføre mindre sannsynlighet for sveisebrudd og dermed bedre sikkerhet.

3.5 L - levetid og kapasitet

Endringen vil gjøre det enklere å sikre at sveisearbeid utøves av personell med tilstrekkelige ferdigheter, noe som vil medføre mindre sannsynlighet for sveisebrudd og dermed lengre levetid. Kapasitet blir ikke påvirket av endringen.

3.6 Ø - økonomi

Endringen vil gjøre det enklere å sikre at sveisearbeid utøves av personell med tilstrekkelige ferdigheter, noe som vil medføre mindre sannsynlighet for sveisebrudd og dermed lavere driftskostnader.

3.7 K - klima og miljø

Endringen påvirker ikke klima eller miljø.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Forslaget anbefales med følgende tekst som tilføyes i avsnitt "Gyldighetstid:

Dersom det avdekkes manglende og/eller utilstrekkelig faglige ferdigheter eller manglende etterlevelse av krav hos en sveiser skal det iverksettes nødvendige tiltak. Aktuelle tiltak kan være:

  • læringssamtale
  • midlertidig inndragning av autorisasjon

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

5.2 Prosjekter

5.3 Infrastruktureier

5.4 Teknologi

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres/forkastes