Forskjell mellom versjoner av «531 2020 Endringsartikkel 2643»

[ukontrollert revisjon][kontrollert revisjon]
(Ny side: = Endringsinformasjon = {| class="wikitable" |- | EndringsID || 2643 |- | Forslagsdato || 17.04.2020 |- | Forslagsstiller || Frode Teigen |- | Klassifisering || Nytt krav |- | Bok || 531…)
 
m (Konklusjon)
 
(10 mellomliggende revisjoner av 6 brukere er ikke vist)
Linje 22: Linje 22:
  
 
= Systemdefinisjon =
 
= Systemdefinisjon =
''Hjelpetekst: Definisjon av systemet regelendringen gjelder, hvilke funksjoner systemet har som berøres av endringen, hvordan disse funksjonene påvirker og påvirkes av systemets omgivelser, og hvilke betingelser som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd. Systemet er objektet reglene er assosiert med, det være seg et teknisk system, en konstruksjon, en profil, skilting, naturinngrep, utstyr, en prosess, en fremgangsmåte, en måte å organisere noe på, etc. Systemets funksjoner er de eksterne egenskapene systemet har som gir den ønskede virkning på omgivelsene, bestemt ut fra systemets formål og hensikt.''
+
Vedlegget fastlegger prinsipper og rutiner som skal følges ved godkjenningsprøving av en sveiser eller sveiseoperatør som skal utføre påleggsveising og skjøtsveising av skinner, samt utføre nøytraliseringsarbeider i spor. Aktuell del av vedlegg hvor endring foreslås omhandler gyldighetstid for autorisasjon av sveisere.
 +
 
 
= Vurdering av endringen =
 
= Vurdering av endringen =
''Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.''
+
 
 
== R - pålitelighet ==
 
== R - pålitelighet ==
''Hjelpetekst: Systemets evne til å fungere som påkrevd, betingelsene som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd, og måtene systemet kan svikte på.''
+
Endringen vil gjøre det enklere å sikre at sveisearbeid utøves av personell med tilstrekkelige ferdigheter, noe som vil medføre mindre sannsynlighet for sveisebrudd og dermed bedre pålitelighet.
 +
 
 
== A - tilgjengelighet ==
 
== A - tilgjengelighet ==
''Hjelpetekst: Hvor stor del av tiden systemet vil fungere som påkrevd.''
+
Endringen vil gjøre det enklere å sikre at sveisearbeid utøves av personell med tilstrekkelige ferdigheter, noe som vil medføre mindre sannsynlighet for sveisebrudd og dermed bedre tilgjengelighet.
 +
 
 
== M - vedlikeholdbarhet ==
 
== M - vedlikeholdbarhet ==
''Hjelpetekst: Vedlikeholdet som må utføres for at systemet skal kunne opprettholde og gjenopprette sin evne til å fungere som påkrevd.''
+
Endringen påvirker ikke vedlikeholdbarhet.
 +
 
 
== S - sikkerhet ==
 
== S - sikkerhet ==
''Hjelpetekst: Systemets evne til å kontrollere farer på overordnet jernbanesystemnivå.''
+
Endringen vil gjøre det enklere å sikre at sveisearbeid utøves av personell med tilstrekkelige ferdigheter, noe som vil medføre mindre sannsynlighet for sveisebrudd og dermed bedre sikkerhet.
  
''Hjelpetekst: Muligheten for at farer kan oppstå dersom systemet svikter.''
 
 
== L - levetid og kapasitet ==
 
== L - levetid og kapasitet ==
''Hjelpetekst: Systemets forventede levetid.''
+
Endringen vil gjøre det enklere å sikre at sveisearbeid utøves av personell med tilstrekkelige ferdigheter, noe som vil medføre mindre sannsynlighet for sveisebrudd og dermed lengre levetid. Kapasitet blir ikke påvirket av endringen.
  
''Hjelpetekst: Relevante kapasitetsfaktorer (antall tog/skift, hastighet, hastighetsprofil, bremsekurver, kryssingstid, punktlighet, toglengde, plattformadkomst, aksellast, sportilgang, fleksibilitet, hensetting, strømforsyning, databehandling, kommunikasjon, kabelføringsveier, menneskelige faktorer, belastningsmotstand, robusthet, arbeid i og ved spor, etc.).''
 
 
== Ø - økonomi ==
 
== Ø - økonomi ==
''Hjelpetekst: Systemets livsløpskostnader.''
+
Endringen vil gjøre det enklere å sikre at sveisearbeid utøves av personell med tilstrekkelige ferdigheter, noe som vil medføre mindre sannsynlighet for sveisebrudd og dermed lavere driftskostnader.
 +
 
 
== K - klima og miljø ==
 
== K - klima og miljø ==
''Hjelpetekst: Betingelsene knyttet til klimatiske forhold.''
+
Endringen påvirker ikke klima eller miljø.
  
''Hjelpetekst: Miljøbelastninger.''
+
== Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen ==
  
== Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen ==
 
 
== Høringskommentarer ==
 
== Høringskommentarer ==
 +
 
= Innstilling fra fagansvarlig =
 
= Innstilling fra fagansvarlig =
 +
Forslaget anbefales med følgende tekst som tilføyes i avsnitt "Gyldighetstid:
 +
 +
Dersom det avdekkes manglende og/eller utilstrekkelig faglige ferdigheter eller manglende etterlevelse av krav hos en sveiser skal det iverksettes nødvendige tiltak. Aktuelle tiltak kan være:
 +
* læringssamtale
 +
* midlertidig inndragning av autorisasjon
 +
 
= Behandling i godkjenningsrådet =
 
= Behandling i godkjenningsrådet =
 
== Trafikk ==
 
== Trafikk ==
 +
ok--[[Bruker:Boer|Erik Borgersen]] ([[Brukerdiskusjon:Boer|diskusjon]]) 2. sep. 2020 kl. 11:43 (CEST)
 +
 
== Prosjekter ==
 
== Prosjekter ==
 +
OK--[[Bruker:Jse|Jse]] ([[Brukerdiskusjon:Jse|diskusjon]]) 1. sep. 2020 kl. 14:59 (CEST)
 +
ok--[[Bruker:Magheg|Magheg]] ([[Brukerdiskusjon:Magheg|diskusjon]]) 3. sep. 2020 kl. 09:54 (CEST)
 +
 
== Infrastruktureier ==
 
== Infrastruktureier ==
 +
Ok--[[Bruker:Tbr|Tbr]] ([[Brukerdiskusjon:Tbr|diskusjon]]) 3. sep. 2020 kl. 20:30 (CEST)
 +
 
== Teknologi ==
 
== Teknologi ==
 +
ok --[[Bruker:Jcs|Christopher Schive]] ([[Brukerdiskusjon:Jcs|diskusjon]]) 3. sep. 2020 kl. 21:51 (CEST)
 
== Konklusjon ==
 
== Konklusjon ==
Endringen gjennomføres/forkastes
+
Endringen gjennomføres
[[Kategori:Endringsartikler]]
+
[[Kategori:Behandlede endringsartikler]]
 
 
''Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!''
 

Nåværende revisjon fra 8. sep. 2020 kl. 13:00

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2643
Forslagsdato 17.04.2020
Forslagsstiller Frode Teigen
Klassifisering Nytt krav
Bok 531 Overbygning, bygging
Kapittel Helsveist spor - vedlegg Standard for godkjenning av skinnesveisere
Avsnitt Gyldighetstid
Forslagstekst Innføre krav/rutiner til inndragning av autorisasjon/sveisebevis
Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Vedlegget fastlegger prinsipper og rutiner som skal følges ved godkjenningsprøving av en sveiser eller sveiseoperatør som skal utføre påleggsveising og skjøtsveising av skinner, samt utføre nøytraliseringsarbeider i spor. Aktuell del av vedlegg hvor endring foreslås omhandler gyldighetstid for autorisasjon av sveisere.

3 Vurdering av endringen

3.1 R - pålitelighet

Endringen vil gjøre det enklere å sikre at sveisearbeid utøves av personell med tilstrekkelige ferdigheter, noe som vil medføre mindre sannsynlighet for sveisebrudd og dermed bedre pålitelighet.

3.2 A - tilgjengelighet

Endringen vil gjøre det enklere å sikre at sveisearbeid utøves av personell med tilstrekkelige ferdigheter, noe som vil medføre mindre sannsynlighet for sveisebrudd og dermed bedre tilgjengelighet.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Endringen påvirker ikke vedlikeholdbarhet.

3.4 S - sikkerhet

Endringen vil gjøre det enklere å sikre at sveisearbeid utøves av personell med tilstrekkelige ferdigheter, noe som vil medføre mindre sannsynlighet for sveisebrudd og dermed bedre sikkerhet.

3.5 L - levetid og kapasitet

Endringen vil gjøre det enklere å sikre at sveisearbeid utøves av personell med tilstrekkelige ferdigheter, noe som vil medføre mindre sannsynlighet for sveisebrudd og dermed lengre levetid. Kapasitet blir ikke påvirket av endringen.

3.6 Ø - økonomi

Endringen vil gjøre det enklere å sikre at sveisearbeid utøves av personell med tilstrekkelige ferdigheter, noe som vil medføre mindre sannsynlighet for sveisebrudd og dermed lavere driftskostnader.

3.7 K - klima og miljø

Endringen påvirker ikke klima eller miljø.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Forslaget anbefales med følgende tekst som tilføyes i avsnitt "Gyldighetstid:

Dersom det avdekkes manglende og/eller utilstrekkelig faglige ferdigheter eller manglende etterlevelse av krav hos en sveiser skal det iverksettes nødvendige tiltak. Aktuelle tiltak kan være:

  • læringssamtale
  • midlertidig inndragning av autorisasjon

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 2. sep. 2020 kl. 11:43 (CEST)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 1. sep. 2020 kl. 14:59 (CEST) ok--Magheg (diskusjon) 3. sep. 2020 kl. 09:54 (CEST)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 3. sep. 2020 kl. 20:30 (CEST)

5.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 3. sep. 2020 kl. 21:51 (CEST)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres