532 2011 Endringsartikkel 130

Revisjon per 17. nov. 2011 kl. 15:55 av Ft (diskusjon | bidrag) (Ny side: = Endringsinformasjon = {| class="wikitable" |- | EndringsID || 130 |- | Forslagsdato || 2011-11-16 |- | Forslagsstiller || Frode Teigen |- | Klassifisering || Nytt krav |- | Bok || 532 ...)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

1 Endringsinformasjon

EndringsID 130
Forslagsdato 2011-11-16
Forslagsstiller Frode Teigen
Klassifisering Nytt krav
Bok 532
Kapittel Sporjustering og stabilisering
Avsnitt Utbedring av for stor sporvidde
Forslagstekst Nye krav til liggetid for strekkbolt er:

-Maksimalt 12 måneder i hovedspor (kun nye strekbolter kan benyttes) -Maksimalt 48 måneder i togspor -Maksimal brukstid for en strekkbolt er 60 måneder.

Saken ble vurdert i eget RAMS møte 24.10.2011 hvor konklusjonen var at RCM analysen for strekkbolt ansees å være dekkende. Det vil imidlertid bli endring i Teknisk regelverk knyttet til maksimal liggetid for strekkbolter. Bakgrunnen for dette er at strekkbolt er å anse å være et midlertidig kompenserende tiltak i tilfeller hvor sporkvaliteten i utgangspunktet ikke er god nok. Da skal strekkbolter kun benyttes inntil feil i sporet kan utbedres permanent.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

2.2 A - tilgjengelighet

2.3 M - vedlikeholdbarhet

2.4 S - sikkerhet

2.5 L - levetid

2.6 K - kapasitet

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

4 Behandling i godkjenningsrådet

5 Konklusjon: Endringen gjennomføres/endringen forkastes