532 2012 Endringsartikkel 328

Revisjon per 19. apr. 2012 kl. 10:48 av Ft (diskusjon | bidrag) (Ny side: = Endringsinformasjon = {| class="wikitable" |- | EndringsID || 328 |- | Forslagsdato || 2012-04-19 11:01:09 |- | Forslagsstiller || Frode Teigen |- | Klassifisering || Kravendring |- | B...)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

1 Endringsinformasjon

EndringsID 328
Forslagsdato 2012-04-19 11:01:09
Forslagsstiller Frode Teigen
Klassifisering Kravendring
Bok 532
Kapittel Sviller
Avsnitt Manglende feste for svilleskruer
Forslagstekst Det er ikke angitt tidsfrister for utbedring av manglende feste for svilleskruer. Foreslår å tilføye krav om at manglende skruefeste skal utbedres snarest, med lenke til definisjon av "snarest". Samt at det innføres krav om umiddelbar utbedring dersom manglende skruefeste opptrer samtidig som tiltaksgrense for sporvidde er overskredet

Følgende linje: Ved utilstrekkelig feste for svilleskruene vil aktuelle tiltak være å rehabilitere skruehullene eller å skifte ut svillen. Rehabilitering av skruehull skal utføres etter prosedyrer gitt i vedlegg 8.a.

Endres til: Ved utilstrekkelig feste for svilleskruene skal utbedring utføres snarest.Aktuelle tiltak vil være å rehabilitere skruehullene eller å skifte ut svillen. Rehabilitering av skruehull skal utføres etter prosedyrer gitt i vedlegg 8.a.

Ved utilstrekkelig feste for svilleskruene skal alltid sporvidde og utvikling av sporvidden over tid kontrolleres. Ved overskridelse av tiltaksgrenser for sporvidde skal utbedring av manglende feste for skruehull utbedres umiddelbartReferansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

2.2 A - tilgjengelighet

2.3 M - vedlikeholdbarhet

2.4 S - sikkerhet

2.5 L - levetid

2.6 K - kapasitet

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

3.1 Klar for behandling i godkjenningsrådet

Nei.

4 Behandling i godkjenningsrådet

Endringen gjennomføres/forkastes