Forskjell mellom versjoner av «532 2013 Endringsartikkel 508»

[ukontrollert revisjon][ukontrollert revisjon]
m (Vurdering av endringen)
m (Innstilling fra fagansvarlig)
Linje 49: Linje 49:
  
 
= Innstilling fra fagansvarlig =
 
= Innstilling fra fagansvarlig =
 +
Betongsviller konstrukeres i dag for sporvidde = 1437 mm for å redusere sannsynlighet for høye konisitetsverdier og generelt trangt spor.
 +
Forslaget anbefales da endringen medfører bedre samsvar mellom design av nye sviller og toleransekrav for bygging av nytt spor.
 +
 +
Tillatt avvik i sporvidde for nytt spor i tabell 2 i https://trv.jbv.no/wiki/Overbygning/Vedlikehold/Sporjustering_og_stabilisering#label-Tillatt avvik i sporvidde endres:
 +
 +
K0 +4 / -0
 +
 +
K1 +4 / -0
 +
 +
K2 +4 / -0
 +
 +
K3 +4 / -3
 +
 +
K4 +4 / -4
 +
 +
K5 +5 / -5
  
 
= Behandling i godkjenningsrådet =
 
= Behandling i godkjenningsrådet =

Revisjonen fra 2. jan. 2013 kl. 14:41

1 Endringsinformasjon

EndringsID 508
Forslagsdato 2013-01-02 14:11:56
Forslagsstiller Frode Teigen
Klassifisering Kravendring
Bok 532
Kapittel Sporjustering og stabilisering
Avsnitt Avvik i sporvidden
Forslagstekst Nye sviller er designet til å gi sporvidde = 1437 mm. Toleransekrav for sporvidde i nytt spor bør derfor endres til -0 mm / + 4 mm for K0, K1 og K2.
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Pålitelighet påvirkes ikke av endringen

2.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengelighet påvirkes ikke av endringen

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Vedlikeholdbarhet påvirkes ikke av endringen

2.4 S - sikkerhet

Sikkerhet påvirkes ikke av endringen da vedlikeholdsgrense, tiltaksgrense og umiddelbar grense beholdes uendret

2.5 L - levetid

Redusert sannsynlighet for høye konisitetsverdier gir mindre ustabil kjøring og dermed mindre sidekrefter og lengre levetider.

2.6 K - kapasitet

Kapasitet påvirkes ikke av endringen

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Betongsviller konstrukeres i dag for sporvidde = 1437 mm for å redusere sannsynlighet for høye konisitetsverdier og generelt trangt spor. Forslaget anbefales da endringen medfører bedre samsvar mellom design av nye sviller og toleransekrav for bygging av nytt spor.

Tillatt avvik i sporvidde for nytt spor i tabell 2 i https://trv.jbv.no/wiki/Overbygning/Vedlikehold/Sporjustering_og_stabilisering#label-Tillatt avvik i sporvidde endres:

K0 +4 / -0

K1 +4 / -0

K2 +4 / -0

K3 +4 / -3

K4 +4 / -4

K5 +5 / -5

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

4.2 Utbygging

4.3 Bane

4.4 Teknologi

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres/forkastes