Forskjell mellom versjoner av «532 2013 Endringsartikkel 508»

[ukontrollert revisjon][kontrollert revisjon]
m (Innstilling fra fagansvarlig)
m (Konklusjon)
 
(3 mellomliggende revisjoner av 2 brukere er ikke vist)
Linje 52: Linje 52:
 
Forslaget anbefales da endringen medfører bedre samsvar mellom design av nye sviller og toleransekrav for bygging av nytt spor.  
 
Forslaget anbefales da endringen medfører bedre samsvar mellom design av nye sviller og toleransekrav for bygging av nytt spor.  
  
Tillatt avvik i sporvidde for nytt spor i tabell 2 i https://trv.jbv.no/wiki/Overbygning/Vedlikehold/Sporjustering_og_stabilisering#label-Tillatt avvik i sporvidde endres:
+
Tillatt avvik i sporvidde for nytt spor i tabell 2 i https://trv.jbv.no/wiki/Overbygning/Vedlikehold/Sporjustering_og_stabilisering#Avvik_i_sporvidden endres:
  
K0 +4 / -0
+
K0: +4 / -0
  
K1 +4 / -0
+
K1: +4 / -0
  
K2 +4 / -0
+
K2: +4 / -0
  
K3 +4 / -3
+
K3: +4 / -3
  
K4 +4 / -4
+
K4: +4 / -4
  
K5 +5 / -5
+
K5: +5 / -5
  
 
= Behandling i godkjenningsrådet =
 
= Behandling i godkjenningsrådet =
  
 
== Trafikk ==
 
== Trafikk ==
 
+
ok
 
== Utbygging ==
 
== Utbygging ==
 
+
ok
 
== Bane ==
 
== Bane ==
 
+
ok
 
== Teknologi ==
 
== Teknologi ==
 
+
ok
 
== Konklusjon ==
 
== Konklusjon ==
  
Endringen gjennomføres/forkastes
+
Endringen gjennomføres
  
[[Kategori:Endringsartikler]]
+
[[Kategori:Behandlede endringsartikler]]

Nåværende revisjon fra 15. jan. 2013 kl. 10:28

1 Endringsinformasjon

EndringsID 508
Forslagsdato 2013-01-02 14:11:56
Forslagsstiller Frode Teigen
Klassifisering Kravendring
Bok 532
Kapittel Sporjustering og stabilisering
Avsnitt Avvik i sporvidden
Forslagstekst Nye sviller er designet til å gi sporvidde = 1437 mm. Toleransekrav for sporvidde i nytt spor bør derfor endres til -0 mm / + 4 mm for K0, K1 og K2.
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Pålitelighet påvirkes ikke av endringen

2.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengelighet påvirkes ikke av endringen

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Vedlikeholdbarhet påvirkes ikke av endringen

2.4 S - sikkerhet

Sikkerhet påvirkes ikke av endringen da vedlikeholdsgrense, tiltaksgrense og umiddelbar grense beholdes uendret

2.5 L - levetid

Redusert sannsynlighet for høye konisitetsverdier gir mindre ustabil kjøring og dermed mindre sidekrefter og lengre levetider.

2.6 K - kapasitet

Kapasitet påvirkes ikke av endringen

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Betongsviller konstrukeres i dag for sporvidde = 1437 mm for å redusere sannsynlighet for høye konisitetsverdier og generelt trangt spor. Forslaget anbefales da endringen medfører bedre samsvar mellom design av nye sviller og toleransekrav for bygging av nytt spor.

Tillatt avvik i sporvidde for nytt spor i tabell 2 i https://trv.jbv.no/wiki/Overbygning/Vedlikehold/Sporjustering_og_stabilisering#Avvik_i_sporvidden endres:

K0: +4 / -0

K1: +4 / -0

K2: +4 / -0

K3: +4 / -3

K4: +4 / -4

K5: +5 / -5

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok

4.2 Utbygging

ok

4.3 Bane

ok

4.4 Teknologi

ok

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres