532 2018 Endringsartikkel 1690

Revisjon per 19. jan. 2018 kl. 11:39 av La (diskusjon | bidrag) (Endringsforslag #1690)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1690
Forslagsdato 09.02.2017
Forslagsstiller Bjørn Larsen
Klassifisering Kravendring
Bok 532 Overbygning, vedlikehold
Kapittel 7 Skinner og 13 Sporjustering og stabilisering
Avsnitt Omarbeidet vedlegg 7f Målprofiler for skinner (7 Skinner) og 3.1.2.1 Avvik i sporvidden (13 sporjustering og stabilisering)
Forslagstekst Forslag til endring for aksellaster større enn 25 tonn

- Sporvidde Kap. 532,13,3 - Skinner Kap. 7 (profilering av skinner)

Referansedokumenter

innspill til Teknisk regelverk 732 a.pdf

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

(7 Skinner) Økt pålitelighet, fordi strategien for reprofilering av skinner både på baner med aksellast < 25 tonn og > 25 tonn er utviklet og forbedret med nye målprofil både for skinner og hjulprofil (aksellast > 25 tonn) og nye og tydeligere toleransekrav for reprofileringen. Dette vil hindre utvikling av feil, og dermed øke påliteligheten for overbygningen.

(13 Sporjustering og stabilisering) Økt pålitelighet, fordi skjerpede krav til tiltaksgrense for sporvidden ved aksellaster > 25 tonn, vil redusere skader og slitasje på skinnene.

2.2 A - tilgjengelighet

(7 Skinner) Økt tilgjengelighet, fordi strategien for reprofilering av skinner både på baner med aksellast < 25 tonn og > 25 tonn er utviklet og forbedret med nye målprofil både for skinner og hjulprofil (aksellast > 25 tonn) og nye og tydeligere toleransekrav for reprofileringen. Dette vil hindre utvikling av feil og redusere behovet for vedlikehold og reparasjoner i overbygningen, og dermed øke tilgjengeligheten i sporet.

(13 Sporjustering og stabilisering) Økt tilgjengelighet, fordi skjerpede krav til tiltaksgrense for sporvidden ved aksellaster > 25 tonn, vil redusere skader og slitasje på skinnene, og dermed minske behovet for vedlikehold og være mer "tilgjengelige" i sporet, dvs. sporet er mer tilgjengelig for trafikk.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

(7 Skinner) Ingen eller liten innvirkning på vedlikeholdbarhet.

(13 Sporjustering og stabilisering) Økt vedlikeholdbarhet, fordi skjerpede krav til tiltaksgrense for sporvidden ved aksellaster > 25 tonn, vil hindre at skadene i skinnehodet får utvikle seg så langt som i dag, og dermed gjøre selve reprofileringen lettere/enklere/raskere.

2.4 S - sikkerhet

(7 Skinner) Økt sikkerhet, fordi ny strategi for reprofilering av skinner både på baner med aksellast < 25 tonn og > 25 tonn og nye målprofil både for skinner og hjulprofil (aksellast > 25 tonn) vil redusere faren for utmatting, skader og brudd i skinnene og dermed mindre fare for avsporing.

(13 Sporjustering og stabilisering) Økt sikkerhet, fordi skjerpede krav til tiltaksgrense for sporvidden ved aksellaster > 25 tonn, vil redusere skader og slitasje på skinnene, og dermed mindre fare for skinnebrudd og en eventuell avsporing.

2.5 L - levetid

(7 Skinner) Økt levetid, fordi strategien for reprofilering av skinner både på baner med aksellast < 25 tonn og > 25 tonn er utviklet og forbedret med nye målprofil både for skinner og hjulprofil (aksellast > 25 tonn) foruten nye og tydeligere toleransekrav for reprofileringen. Dette vil hindre utvikling av feil, og dermed øke levetiden for skinner.

(13 Sporjustering og stabilisering) Økt levetid, fordi skjerpede krav til tiltaksgrense for sporvidden ved aksellaster > 25 tonn, vil redusere skader og slitasje på skinnene. Utskifting av skinnene kan derfor utsettes, og utskiftingsfrekvensen reduseres.

2.6 Ø - økonomi

(7 Skinner) Forbedret økonomi, fordi ny strategi for reprofilering av skinner både på baner med aksellast < 25 tonn og > 25 tonn med nye målprofil både for skinner og hjulprofil (aksellast > 25 tonn) og nye og tydeligere toleransekrav for reprofileringen, øker skinnenes levetid.

(13 Sporjustering og stabilisering) Forbedret økonomi, fordi skjerpede krav til tiltaksgrense for sporvidden ved aksellaster > 25 tonn, vil redusere skader og slitasje på skinnene og dermed øke levetiden for skinnene. Kostnadene ved innkjøp av nye skinner og innlegging av diss koster betydelig mer en noe oftere reprofilering.

2.7 K - kapasitet

(7 Skinner) Økt kapasitet for skinnene, fordi de kan tåle større trafikkbelastning før utskifting. Banestrekningene vil også få økt kapasitet, fordi sporet er mindre belagt for vedlikeholdsarbeider og utskifting av skinnene.

(13 Sporjustering og stabilisering) Økt kapasitet for skinnene, fordi de kan tåle større trafikkbelastning før utskifting. Banestrekningene vil også få økt kapasitet, fordi sporet er mindre belagt for vedlikeholdsarbeider og utskifting av skinnene.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Forslagsstiller innspill: file:///C:/Users/la/Downloads/innspill%20til%20Teknisk%20regelverk%20732%20a.pdf

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

4.2 Prosjekter

4.3 Infrastruktureier

4.4 Teknologi

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres/forkastes

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --