540 2011 Endringsartikkel 25

1 Endringsinformasjon

EndringsID 25
Forslagsdato 2011-10-14
Forslagsstiller Christopher Schive
Klassifisering Nytt krav
Bok 540
Kapittel 7
Avsnitt 3.8
Forslagstekst I dobbeltsporede tunneler skal hengemaster være plassert langs med senterlinjen av tunnelen. Dette gjøres for å oppnå tilstrekkelig isolasjonsavstand fra spenningsførende deler til tunnelprofilet. For ikke å få spenning inn over taket til arbeidsvogner ved arbeid på kontaktledningsanlegget, må mastene ha lang nok innbyrdes avstand i tunnelens lengderetning. Slik at arbeidsvognene ikke har to hengemaster med forskjellig spenningspotensiale inn over vogntaket.
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Påliteligheten økes ved en slik montasje.

2.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengeligheten endres ikke ved en slik montasje.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Vedlikeholdbarheten endres ikke ved en slik montasje. Men behovet for vedlikehold kan bli mindre som følge av bedre isolasjonsavstand.

2.4 S - sikkerhet

Sikkerheten kan bedres noe ved en slik montasje.

2.5 L - levetid

Levetiden endres ikke vesentlig ved en slik montasje.

2.6 K - kapasitet

Kapasiteten endres ikke ved en slik montasje

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

3.1 Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja.

4 Behandling i godkjenningsrådet

Endrer formulering etter første krav til: Avstand mellom atskilte ledningsparter skal være mellom 7 og 15 m i tunnelens lengderetning.

Øvrig tekst skrives i læreboksmal.

5 Konklusjon: Endringen gjennomføres/endringen forkastes

Endringen gjennomføres med hensyntagen til kommentarer fra godkjenningsrådet.