540 2012 Endringsartikkel 372

Revisjon per 26. jun. 2012 kl. 15:02 av Jcs (diskusjon | bidrag) (Behandling i godkjenningsrådet)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

1 Endringsinformasjon

EndringsID 372
Forslagsdato 2012-06-18 12:44:26
Forslagsstiller Frank Martinsen
Klassifisering Nytt krav
Bok 540
Kapittel 5 - Kontaktledningssystemer, Vedlegg d
Avsnitt Nytt avsnitt etter dagens avsnitt 4 - Seksjonering av nettet
Forslagstekst Forslagsteksten er gitt i saknr. 201101543-12 og dreier seg om krav til byggnig av AT-system på dobbeltspor. Regelverket har i dag ikke noen krav til dette og beskrivelse av utførelse er helt nødvendig.
Referansedokumenter AT-system på dobbeltspor er vurdert i rapporten med dokument nr. EK.800101-000

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Det er ikke utført noen analyser for kvantitativt å kunne si om AT-system på dobbeltspor gir endret pålitelighet sammenlignet med konvensjonelt system (BT-system). En kvalitativt vurdering er at forhøyet feilhyppighet kan oppstå på grunn av flere elektriske ledere og komponenter. Noe som virker i motsatt retning er at antallet omformerstasjoner kan reduseres. De fleste feil er alikevel vurdert til å oppstå i selve kl-anlegget og dermed blir samlet pålitelighet lite påvirket.

2.2 A - tilgjengelighet

Samme resonement som ovenfor, noe svekket pålitelighet vil resultere i tilsvarende lavere tilgjenngelighet.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Kl-anlegg med AT-system vurderes til å kunne gi noe bedre vedlikeholdbarhet ved at en kan ha forbimating ved flere typer arbeid på kontaktledningen.

2.4 S - sikkerhet

Sikkerheten vil i liten grad påvirkes, og det vil i så fall være snakk om elsikkerhet. Anlegget skal bygges for å tilfredstille relevante forskrifter og lover for høyspenningsanlegg. Utrustning for betjening av anlegget er forsøkt utformet slik at overgangen fra konvensjonelt kl-anlegg (BT-system) til AT-system ikke skal være stor.

2.5 L - levetid

Ingen påvirkning. Det vil uansett være kontaktledningen som utsettes for dirkete fysisk slitasje og dermed har en levetid bestemt av blant annet trafikken.

2.6 K - kapasitet

Hensikten med å innføre AT-system er å øke kapasiteten på jernbanen i Norge. Banestrømforsyningens kapasitet er blant annet bestemt av impedansen i overføringsnettet og denne blir betydelig redusert med AT-system. Trafikkapasiteten vil kunne økes samtidig som antall omformerstasjoner kan reduseres. Tapene blir også lavere, både omformertap på grunn av fære omformere og overføringstap på grunn av større overføringsspenning.

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Dokument nr. 201101543-9 og 201101543-12.

2.8 Høringskommentarer

Dokument nr. 201101543-12 er selve høringsnotatet. Det har ikke kommet inn noen komentarer etter høringen.

3 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefales innført i teknisk regelverk.

3.1 Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja.

4 Behandling i godkjenningsrådet

Endringen gjennomføres