Forskjell mellom versjoner av «540 2012 Endringsartikkel 376»

[ukontrollert revisjon][kontrollert revisjon]
(540 2012 Endringsartikkel 376 - Innført krav til bygging av kontaktledningsanlegg med autotransformatorsystem)
 
(Behandling i godkjenningsrådet)
 
Linje 60: Linje 60:
  
 
= Behandling i godkjenningsrådet =
 
= Behandling i godkjenningsrådet =
Endringen gjennomføres/forkastes
+
Endringen gjennomføres
  
[[Kategori: Endringsartikler]]
+
[[Kategori: Behandlede endringsartikler]]

Nåværende revisjon fra 26. jun. 2012 kl. 14:03

1 Endringsinformasjon

EndringsID 376
Forslagsdato 2012-06-20 08:38:33
Forslagsstiller FM
Klassifisering Nytt krav
Bok 540
Kapittel 4 - Tekniske løsninger
Avsnitt Første avsnitt
Forslagstekst Etter andre eller tredje avsnitt foreslåes følgende tekst:

Det skal bygges kl-anlegg med AT-system på alle nye strekninger, både med enkelt- og dobbeltspor. Ved fornyelse av kl-anlegg skal det også bygges med AT-system, eller det skal klargjøres for AT-system.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring fra konvensjonelt kontaktledningsystem

2.2 A - tilgjengelighet

Økt tilgjengelighet

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring fra konvensjonelt kontaktledningsystem

2.4 S - sikkerhet

Ingen endring fra konvensjonelt kontaktledningsystem

2.5 L - levetid

Ingen endring fra konvensjonelt kontaktledningsystem

2.6 K - kapasitet

Bedret kapasitet, da overføringstapene for elektrisk energi minskes.

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Endringen anbefales innført med følgende tekst i stede for den foreslåtte.

Alle nye kontaktledningsanlegg skal bygges med autotransformatorsystem med seksjonert kontaktledning. Dette gjelder både enkelt- og dobbeltsporede strekninger. Ved fornyelse av kontaktledningsanlegg skal det bygges eller klargjøres for autotransformatorsystem.

3.1 Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja.

4 Behandling i godkjenningsrådet

Endringen gjennomføres