540 2012 Endringsartikkel 376

Revisjon per 26. jun. 2012 kl. 15:03 av Jcs (diskusjon | bidrag) (Behandling i godkjenningsrådet)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

1 Endringsinformasjon

EndringsID 376
Forslagsdato 2012-06-20 08:38:33
Forslagsstiller FM
Klassifisering Nytt krav
Bok 540
Kapittel 4 - Tekniske løsninger
Avsnitt Første avsnitt
Forslagstekst Etter andre eller tredje avsnitt foreslåes følgende tekst:

Det skal bygges kl-anlegg med AT-system på alle nye strekninger, både med enkelt- og dobbeltspor. Ved fornyelse av kl-anlegg skal det også bygges med AT-system, eller det skal klargjøres for AT-system.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring fra konvensjonelt kontaktledningsystem

2.2 A - tilgjengelighet

Økt tilgjengelighet

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring fra konvensjonelt kontaktledningsystem

2.4 S - sikkerhet

Ingen endring fra konvensjonelt kontaktledningsystem

2.5 L - levetid

Ingen endring fra konvensjonelt kontaktledningsystem

2.6 K - kapasitet

Bedret kapasitet, da overføringstapene for elektrisk energi minskes.

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Endringen anbefales innført med følgende tekst i stede for den foreslåtte.

Alle nye kontaktledningsanlegg skal bygges med autotransformatorsystem med seksjonert kontaktledning. Dette gjelder både enkelt- og dobbeltsporede strekninger. Ved fornyelse av kontaktledningsanlegg skal det bygges eller klargjøres for autotransformatorsystem.

3.1 Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja.

4 Behandling i godkjenningsrådet

Endringen gjennomføres