540 2013 Endringsartikkel 561

Revisjon per 22. jan. 2014 kl. 16:07 av Fm (diskusjon | bidrag) (Endret kategori)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

1 Endringsinformasjon

EndringsID 561
Forslagsdato 2013-04-10 11:11:29
Forslagsstiller Frank Martinsen
Klassifisering Kravendring
Bok 540
Kapittel 4
Avsnitt 2
Forslagstekst Dagens innledende tekst lyder:

"Ved alle elektrifiserte baner skal det benyttes sugetransformatorer. Disse skal settes opp med 3-4 km innbyrdes avstand. Avstand mellom matepunkt og sugetransformator skal være halvparten av normal innbyrdes sugetransformatoravstand."

Det er et krav om at en skal gå over til AT-system, dette kravet står dermed i motsetning til det. Formuleringen bør dermed skrives om for å harmonere med resten av regelverket. Mitt forslag er å skrive:

a) Sugetransformator: Strekninger med sugetransformator skal ha begrensning av innbyrdes avstand.
    1. Utførelse: Sugetransformatorer skal settes opp med 3-4 km innbyrdes avstand.
    2. Utførelse: Avstanden mellom matepunkt og sugetransformator skal være halvparten (1,5-2 km) av innbyrdes avstand til sugetransformatorer.
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring

2.4 S - sikkerhet

Ingen endring

2.5 L - levetid

Ingen endring

2.6 K - kapasitet

Ingen endring

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

OK, gjør kravet samstemmig med krav stil til bygging av autotransformatorer.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Utbygging

OK

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres