540 2013 Endringsartikkel 634

Revisjon per 22. jan. 2014 kl. 16:06 av Fm (diskusjon | bidrag) (Endret kategori)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

1 Endringsinformasjon

EndringsID 634
Forslagsdato 2013-07-22 12:11:38
Forslagsstiller Frank Martisnen
Klassifisering Kravendring
Bok 540
Kapittel 9 - AT-system
Avsnitt 11 - Returkrets
Forslagstekst Forslag til ny teks ihht saksnummer 201302483-1:

11 Returkrets For AT-systemet med PL og NL trengs det normalt ikke returledning. Bare under helt spesielle forhold der nærføring mellom jernbane og spesielt følsomme tekniske installasjoner, kreves det vurdering av om AT-system med returleder og sugetransformatorer må bygges. Returledning vil bidra til å minimere det lavfrekvente magnetfeltet for nærliggende bebyggelse eller annet teknisk ømfintlig/kritisk utstyr.

11.1 Andre systemer enn AT-system med seksjonert kontaktledning i spesielt følsomme områder a) Returledere i helt spesielle tilfeller: Det skal vurderes om returledning kan være nødvendig av hensyn til lokalt magnetfelt rundt kontaktledningsanlegget. 1) Utførelse: Dersom returledning benyttes skal denne forlegges nærmest mulig AT-lederne over stasjonen, på samme kl-mast som hovedsporet om lag i samme høyde som RL vanligvis monteres.

11.2 Returleder på stasjoner uten akseltellersystem Der det er enkeltisolerte sporfelter på stasjoner vil det kunne være Sak nr.: Saker til behandling Ansvar Frist 201302483-1 Side 5 av 6 behov for returleder, selv ved overgang til AT-system. Spesielt for tilfeller der en har autotransformator på en stasjon rett ved en omformerstasjon vil returstrømmen kunne bli stor. I slike tilfeller vil det ofte være returleder fra før (med tradisjonelt BT-system). Som regel ble det bygget returledere på stasjonsområdet, selv om det ellers kun er retur i sporet. I tilfeller der en kommer til å ha enkeltisolerte sporfelter på stasjoner på baner med AT-system, vil det kunne være praktisk at eksisterende kl-anlegg ikke skiftes ut. Da kan det gamle kl-anlegget med returleder om mulig beholdes frem til at akseltellersystem bygges. Om ikke må det vurderes om midlertidige returledere må bygges, eller eventuelt at påvirkningen på sporfelter er så liten at returledere er unødvendig. Med akseltellere vil returstrøm i sporene ikke påvirke spordeteksjonen og skinnene vil være elektrisk sammenhengende uten isolerte skjøter. Dermed bortfaller alle behov for egne returledere på stasjonsområder ut fra behovet for strømføringsevne. Det anbefales derfor at utbygging av AT-system skjer samtidig, eller etter at, akseltellersystem innføres. Dermed vil en kunne fjerne alle returledere på stasjonsområder, eller eventuelt unngå å bygge nye midlertidige returledninger. Dette vil for øvrig gi reduksjon av fornyelseskostnader, vedlikeholdskostnader og bedret oppetid å skifte ut gamle sporfelt til akseltellere for større strekninger. a): Returleder på stasjonsområder med enkeltisolerte sporfelter Det skal vurderes om det på de stasjoner hvor autotransformator er plassert er nødvendig med returledning over stasjonen av hensyn til påvirkning på sporfelter. 1) Vurdering: Krav til maksimale lengder for sporfelter i teknisk regelverk for signal Signal/Prosjektering skal følges. 2) Utførelse: Allerede eksisterende returleder kan om mulig benyttes. 3) Utførelse: Returlederen føres inn til autotransformatorens nullpunkt. 4) Utførelse: Dersom returledning benyttes skal denne forlegges nærmest mulig NL og PL, samt kontaktledningen for hovedspor gjennom stasjonen. 5) Utførelse: For dimensjonering av returkrets skal for øvrig Kontaktledning/Prosjektering/Returkrets følges, med unntak av at det ikke skal benyttes sugetransformator.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Endringen av kravformuleringen er gjort for å klargjøre forskjellen mellom tilfeller der returleder er nødvendig for generelt å bedre elektromagnetisk sameksistens (EMC-forhold), og tilfeller der en trenger returleder over stasjoner uten akseltellersystem. Videre er det gitt noe mer forklarende tekst for vurdering av om returleder er nødvendig eller ikke.

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring.

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring.

2.4 S - sikkerhet

Ingen endring.

2.5 L - levetid

Ingen endring.

2.6 K - kapasitet

Ingen endring.

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Saksref. 201302483-1

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefaler at denne endringen blir gjort gjeldende med denne ordlyden: OK 13.1.2014

3.1 Returkrets

For AT-systemet med PL og NL trengs det normalt ikke returledning.

a): Enkeltisolerte sporfelter: Det skal vurderes om returstrømmer i skinnestrengen har uheldig påvirkning på sporfeltene.

  1. Vurdering: Retningslinjer for vurdering og valg av løsning (enkeltisolert eller dobbeltisolert samt lengder av sporfelt) finnes i teknisk regelverk for signal Signal/Prosjektering.
  2. Utførelse: Dersom vurderingen tilsier at enkeltisolert sporfelt videreføres kan eksisterende returledning benyttes.
  3. Utførelse: Returlederen skal føres inn til autotransformatorens nullpunkt.
  4. Utførelse: Dersom returledning benyttes skal denne forlegges nærmest mulig NL og PL, samt kontaktledningen for hovedspor gjennom stasjonen.
  5. Utførelse: For dimensjonering av returkrets skal for øvrig Kontaktledning/Prosjektering/Returkrets følges, med unntak av at det ikke skal benyttes sugetransformator.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok

4.2 Utbygging

ok

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

Ny forslagstekst må utarbeides før behandling i godkjenningsrådet.

Ny forslagstekst utarbeidet av Martinsen, Olsen og Telstad. Hortman har også kommet med faglige innspill. Klar for effekturering. --Tore Telstad (diskusjon) 17. jan 2014 kl. 11:10 (CET)

ok

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres