540 2013 Endringsartikkel 726

1 Endringsinformasjon

EndringsID 726
Forslagsdato 2013-12-10 09:06:12
Forslagsstiller Frank Martinsen
Klassifisering Kravendring
Bok 540
Kapittel 9 Autotransformatorsystem med seksjonert kontaktledning
Avsnitt 2.1.1 Luftledninger
Forslagstekst I dag står det om avstanden mellom AT-ldere:

b) Normal faseavstand bør være 1000 mm ± 50 mm.

Det er laget systemtegninger for kl-master og planlagt for 1000 mm. Dette synest mest naturlig at dette er et skal-krav.

I spesielle situasjoner kan lengre avstand velges, både for korte og lengre strekninger. En kortere strekning (noen få tusen meter) betyr økt faseavstand lite. For lengre strekninger som får økt avstand må egne simulerigner gjøres for å vise at spenningsfallet ikke blir for stort. Et eksempel er Bergensbanens høyfjellstrekning som det vært snakk om å bruke traseen for FSL for AT-lederne. Velges det derimot helt egne mastekonfigurasjoner for kl-mastene vil må dette behandles som en dispensasjon.

Forslag til nye kravformuleringer:

b) Avstand mellom AT-ledere: Normal faseavstand skal være 1000 mm ± 50 mm

  1. Unntak: I spesielle tilfeller der det er ønskelig med lengre spennlengder enn vanlig avstand mellom kl-master, kan større faseavstand velges.
  2. Betingelse: Om avvik fra kravet om 1000 mm faseavstand gjøres bør dette ikke velges større faseavstand på mer enn korte deler av matestrekningen.
  3. Verifikasjon: Trafikksimulering skal gjøres for å vise at den økte impedansen som følger av større faseavstand på lengre strekninger ikke fører til redusert ytelse for kraftsystemet.
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Noe større fordi fasesammenslag får mindre sannsynlighet for å skje på store spennlengder.

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen innvirkning

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen innvirkning

2.4 S - sikkerhet

Ingen innvirkning

2.5 L - levetid

Ingen innvirkning

2.6 K - kapasitet

Ingen innvirkning (Det skal i vært tilfelle undersøkes ved dimensjonering)

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

OK, men teksten må endres til:

  1. Unntak: I spesielle tilfeller med lengre spennlengder enn vanlig avstand mellom kl-master, kan større faseavstand velges.
  2. Betingelse: Om avvik fra kravet om 1000 mm faseavstand gjøres skal dette bare skje på korte deler av matestrekningen.
  3. Verifikasjon: Trafikksimulering skal gjøres for å vise at økt impedans som følge av større faseavstand ikke fører til redusert ytelse for kraftsystemet.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Utbygging

OK

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres