540 2013 Endringsartikkel 727

Revisjon per 10. jan. 2014 kl. 13:32 av Fm (diskusjon | bidrag) (Endret kategori)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

1 Endringsinformasjon

EndringsID 727
Forslagsdato 2013-12-10 09:17:00
Forslagsstiller Frank Martinsen
Klassifisering Kravendring
Bok 540
Kapittel 9 Autotransformatorsystem med seksjonert kontaktledning
Avsnitt 2.1.2 Kabler
Forslagstekst Krav c) som omhandler AT-ledere som kabler er i dag formulert slik:

c)Ved behov for korte kabler, slik som under overgansgsbruer, kan kabler henges på wire innspent mellom kl-master.

Denne løsnignen har en svakhet med at wiren kan bli en parallell strømvei for sporfeltene og en egen strømvei for returstrøm. Dessuten er løsningen kostbar.

Det utviklet en egen kabel med svært høy strekkfasthet. Benyttes denne kan henges opp på svært lange spenn og strammes opp slik at pilhøyden blir liten.

Forslg til nytt krav:

Ved behov for korte kabler, slik som under overgansgsbruer, i tunneler etc. kan det benyttes kabler med spesielt høy strekkfasthet.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ingen innvirkning

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen innvirkning

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen innvirkning

2.4 S - sikkerhet

Bedre ved at en unngår en forlegningsmåte som kan gi parallell strømvei for sporfelter.

2.5 L - levetid

Ingen innvirkning

2.6 K - kapasitet

Ingen innvirkning

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Endringen ser OK ut men det skulle kanskje vært formulert noe slik iht. regelverkshåndbok:

c) Korte kabler: Ved behov for korte kabler, slik som under overgangsbruer, i tunneler etc. bør følgende forlegningsmetode brukes:

  1. Utførelse: Kan det benyttes kabler med høy strekkfasthet
  2. Utførelse: Kan kabler forlegges i kabelkanal mellom kl-mastene
  3. Utførelse: Kan kabler henges på ikke strømførende wire innspent mellom kl-mastene

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

Behov for omformulering, ellers OK

4.2 Utbygging

OK

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

OK under forusetning av at kravsetningen formuleres korrekt.

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres