540 2013 Endringsartikkel 728

Revisjon per 10. jan. 2014 kl. 14:35 av Fm (diskusjon | bidrag) (Endret kategori)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

1 Endringsinformasjon

EndringsID 728
Forslagsdato 2013-12-10 09:32:51
Forslagsstiller Frank Martinsen
Klassifisering Nytt krav
Bok 540
Kapittel 9 Autotransformatorsystem med seksjonert kontaktledning
Avsnitt 3 Autotransformator
Forslagstekst Krav a) som gjelder autotransformatorens teknsike egenskaper er i dag formulert slik:

a) Autotransformatorer skal tilfredsstille tekniske spesifikasjon utarbeidet av Jernbaneverket og Banverket.

Det legges inn en egen henvisning til denne spesifikasjonen i en oversikt over tekniske spesifikasjoner høyere opp i boken om prosjektering av kontaktledning. Her synest det mer relevant å ramse opp noen viktige krav til autotransformatorene. Forslag til nye krav:

a) Omsetning: Autotransformatorene skal gi en systemspenning på nominelt 30 kV

  1. Utførelse: Autotransformatorene skal være symmetriske med tre tilkoblingspunkter med spenningene +16,5, 0 og -16,5 kV.

b) Frekvens: Autotransformatorene skal konstrueres for en frekvens på 16,7 Hz.

c) Kortslutningsspenning: Autotransformatorene skal ha meget lav kortslutningsspenning.

  1. Utførelse: Autotransformatorene skal ha symmetrisk kortslutningspenning for de to fasene.

d) Ytelse: Autotransformatorene bør ha en nominell ytelse på 5 MVA og ha nøytralpunkt som skal kunne belastes med hele merkeytelsen.

  1. Utførelse: Kortvarig er det ønskelig at autotransformatorene skal kunne belastes betydelig mer.
  2. Unntak: I helt spesielle tilfeller kan det velges andre ytelser.
  3. Vurdering: Egne simuleringer i forbindelse med hovedplanen for banen skal dokumentere behov for større eller mindre ytelse.

e) Tap: Autotransformatorene bør ha lave tomgangs- og belastningstap.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ingen påvirkning.

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen påvirkning.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen påvirkning.

2.4 S - sikkerhet

Ingen påvirkning.

2.5 L - levetid

Ingen påvirkning.

2.6 K - kapasitet

Ingen påvirkning.

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

OK, men følgende endringer må gjøres.

Krav til frekvens fjernes.

De andre punktene a - e lenkes i tillegg til teknisk spesifikasjon for autotransformator (Wiki) hvor verdiene er spesifisert.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK, men er ikke dette dekket i relevante EN-standarder?

4.2 Utbygging

OK

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres