540 2013 Endringsartikkel 729

Revisjon per 10. jan. 2014 kl. 13:36 av Fm (diskusjon | bidrag) (Endret kategori)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

1 Endringsinformasjon

EndringsID 729
Forslagsdato 2013-12-10 09:39:49
Forslagsstiller Frank Martinsen
Klassifisering Kravendring
Bok 540
Kapittel 9 Autotransformatorsystem med seksjonert kontaktledning
Avsnitt 3 Autotransformator
Forslagstekst I dagens krav c) angående utmating til AT-system er det formulert:

c) Ved matepunktene skal det benyttes to transformatorer i parallell.

Dette er noe upresiste da det kan tenkes store matestasjoner der det kan trenges mer enn to autotransformatorer. Dessuten kan fremtidige matestasjoner konstrueres for å mate ut på 30 kV-nivå. Da trenges ikke disse autotransformatorene. Forslag til nytt krav:

Autotransformatorer ved matestasjoner: Ved matepunktene skal det benyttes minst to autotransformatorer i parallell.

  1. Unntak: For omformerstasjoner som mater ut +/- 15 kV og har nøytralleder som kan belastes trenges ikke disse parallellkoblede autotransformatorene. I slike tilfeller er det ikke behov for autotransformatorer utenfor matestasjonen.
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ingen innvirkning.

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen innvirkning.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen innvirkning.

2.4 S - sikkerhet

Ingen innvirkning.

2.5 L - levetid

Ingen innvirkning.

2.6 K - kapasitet

Ingen innvirkning.

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

OK.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Utbygging

OK

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres